Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

Nombangi daJehova

Horowora eraka Rukwangali

 SIRONGWA SOKUHOVA | VAENGELI​—YIPO SILI VA KARA NDI? YISINKE AVA RUGANA?

Usili kuhamena Vaengeli

Usili kuhamena Vaengeli

Wolye vaengeli? Kupi va tundilira? Yisinke ava rugana? MoBibeli yimo mwelike natu vhura kugwana malimbururo komapuro ogo. (2 Timoteusa 3:16) Yisinke azi uyunga ko Bibeli?

  • Karunga Mpepo, vaengeli nawo yisitwa yopampepo, awo kapi va paka ‘nontumba noyisupa.’ Vaengeli wovalimburukwi kwa kara meguru ntani kumona Karunga.—Rukasa 24:39; Mateusa 18:10; Johanesa 4:24.

  • Pwanare, apa Karunga nga tumu vaengeli pevhu, ngava gusa marutu gopanyama yipo va ya sikise mo sirugana esi nga va pe, konyima zoyo ngava sigi marutu gopanyama nokukara hena vaengeli.—Vapanguli 6:11-23; 13:15-20.

  • Vaengeli kapisi vagara ndi vakadi, nampili ngomu Bibeli za va tumbura asi vagara ntani apa ngava monekere vantu ngava moneka morupe romugara. Vaengeli kapi ava kwara ntani kapi ava livhara. Vaengeli kapisi vantu ava va fa. Bibeli kutumbura vaengeli asi “vakareli [ndi “vana” NW] vaKarunga” morwa Jehova Karunga yige ga va sita.—Joba 1:6; Episarome 148:2, 5.

  • Bibeli kuuyunga kuhamena “maraka govantu naga govaengeli,” kulikida asi vaengeli va kara neraka eli ava uyunga. Nampili ngomu Karunga nga ruganesa vaengeli va uyunge novantu, eyi kapi ayi tanta asi tu va karere ndi tu kanderere kwawo.—1 Vakolinte 13:1; Ehororo 22:8, 9.

  • Vaengeli kwa kara mayovi nomayovi, vanzi unene, nokuvhura si kuvavarura.—Ehororo 5:11.

  • Vaengeli “mapenda gononkondo,” awo nonkondo ntani nondunge unene kupitakana vantu. Awo kugenderera unene kurugana yininke kupitakana omu atu yi gazarere ose vantu.—Episarome 103:20; Ndaniyera 9:20-23.

  • Nampili ngomu vaengeli va kara nononkondo ntani nondunge unene, nye koyili yininke yimwe va dira kudiva.—Marukusa 13:32; 1 Peturusa 1:12.

  • Vaengeli kwa va sita noyikara ngwendi yaKarunga ntani va kara noumanguruki wokutura po matokoro. Nawo kuvhura kutokora kurugana yoyiwa ndi yoyidona ngwendi vantu. Vaengeli vamwe kwa tokwere kurwanesa Karunga.—Juda 6.