Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

Nombangi daJehova

Horowora eraka Rukwangali

 SIRONGWA SOKUHOVA | VAENGELI​—YIPO SILI VA KARA NDI? YISINKE AVA RUGANA?

Wa kara nomuengeli gokukukunga ndi?

Wa kara nomuengeli gokukukunga ndi?

Bibeli kapi azi rongo asi nkenye muntu ga kara nomuengeli ogu a mu kungu. Jesus kwa tente asi: “Omu takamese tomu likungu kepayo lyokupaya kanona kamwe potu twangesi. Morwa ame tani mu tantere asi, vaengeli vawo vemeguru nkenyapa kumona sipara saTate gemeguru.” (Mateusa 18:10) Nampili ngoso, Jesus kapi ga tembe asi nkenye muntu ga kara nomuengeli ogu a mu kungu, nye age kwa tente asi vaengeli kulikida elituromo mwankenye murongwa gwendi. Yipo nye, vakareli wousili kapi ava tura eparu lyawo mosiponga, nokugazara asi vaengeli vaKarunga nava va popera.

Ngoso eyi kutanta asi vaengeli kapi ava vatere vantu ndi? Hawe. (Episarome 91:11) Vamwe kulizuvha asi Karunga kwa tumine muengeli a va pitisire nokuvapopera. Kenneth, vana tumbura mosirongwa sokuhova, nage yimo ga lizuvhire. Kuvhura yi kare asi mouhunga ga kere. Nombangi daJehova va limonena maumbangi aga aga likida asi vaengeli kuvavatera mosirugana sawo sokuzuvhisa. Ose kapi tatu vhuru kuuyunga asi monkedi musinke Karunga a ruganesa vaengeli va vatere nkenye muntu, morwa kapi atu va mono. Nampili ngoso, tu pandureni Jehova kwankenye evatero eli a tu pe.—Vakorosi 3:15; Jakopo 1:17, 18.