Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

Nombangi daJehova

Horowora eraka Rukwangali

 BIBELI KURUNDURURA EPARU LYOVANTU

Ame kwa kere nyanya

Ame kwa kere nyanya
  • MVHURA ZEHAMPURUKO: 1974

  • SIRONGO SOMVHARERWA: MEKSIKO

  • EHISTOLI LYENDI: MUDINKANTU GONYAYA NOKURWANA

EPARU LYANGE LYANARE:

Ame kwa hampurukilire nge momukunda gomuwa Tamaulipas, mosirongo saMeksiko. Vantu womomukunda ogo, kwa kara nougavi ntani mbili. Nye ehudi, ago kwa kere mukunda gosiponga, morwa kwa kere mo ukorokotji.

Ose kwa tu retere tuvane, ame nyame sikwama mbeli. Vakurona vange kwa tokwere va kuhwire nge moKatolika, ano konyima yipo na ya kere mosidinkantu. Ame kwa here kuhafesa Karunga morwa kwa tjilire kukapya momundiro gwanarunye.

Apa na kere nonomvhura ntano, otate yipo va tjwayukire. Eyi kwa guvisire nge unene. Kapi na yi kwete egano eyi va tu sigilire morwa ose kwa va here unene. Onane ngava rugana unene va tu rere natuvenye vamati vane.

Morwa ukaro owo, ngani lininkisa ngwendi kuna kuza kosure nye ngani ka kara novanona vakwetu. Awo kwa rongere nge kutuka nokukoka makanya ntani nokurwana. Morwa ame kwa here kupangera vakwetu makura tani lirongo karate noboxi ntani kuruganesa yitwa. Tani ya kara mudinkantu gonyaya. Yikando yoyinzi ngani lihameke mokurwana nomauta, ano poyiruwo yimwe ngava toona nge dogoro kuhara kufa. Ayo ngayi guvisa onane pokuyagwana nge ame kuna rara nina hara kufa nokudukisira nge kosipangero!

Apa na kere nonomvhura 16, kaume kange Jorge kwa ya tu dingwire. Tatu tantere asi age gumwe goNombangi daJehova ntani ana hara kututantera ko mbudi zomulyo. Ta tameke kufaturura epuliro lyendi pokuruganesa Bibeli. Kapi nayi resa rumwe eyi ga tanterere nge, ntani ame kwa hefe pokudiva edina lyaKarunga nositambo sendi. Jorge yipo ga tu pulire tu lironge nage Bibeli. Ano twa yi tambwire.

OMU BIBELI ZA RUNDURWIRE EPARU LYANGE:

Ame kwa hefe apa na lirongere asi erongo lyomundiro gwanarunye yimpempa ntani kapi va li tjanga moBibeli. (Episarome 146:4; Muudisi 9:5) Kutunda apa na divire usili owo, kapi na tjilire hena asi Karunga nga ka hwika nge momundiro. Ame kwa ya tere Karunga asi age Guhya geharo ogu ga harera vana vendi uwa.

Ngomu na twikilire kulironga Bibeli, na tjindjire nkareso  zange. Na hepere kutunga po elinunupiko nokuhageka nyanya. Epukururo lyomo-1 Vakolinte 15:33 kwa vatera nge. Alyo kutanta asi: “Nonzogera donondona, kuyipika nonkedi donongwa.” Yipo na yi dimbwilire asi nsene nina hara kuhageka nkareso zondona, na hepa kunyokera po kukara novantu wonkareso ozo. Makura tani sigi vakaume owo, nokutulisa po vakaume mombungakriste, vantu ava ava kohonona po maudigu gawo kuliza nonompango domoBibeli nye kapisi pokurwana.

Etjangwa limwe eli lya vatera nge kuna kara Varoma 12:17-19. Alyo kutanta asi: “Walye omu likwatere-kwatere nonkoko. . . . Kombinga zeni, one kareni nombili kovantu navenye ntani. Walye omu lirugwidire-rugwidire udona noudona, . . . yeeyi kwa tjanga asi, ‘Ame nyame ani tengwida kuwoko nehandu, nyame ani futu, yimo ana kutanta Hompa.’” Na dimbwilire asi Jehova nga gusa po udona monkedi ezi ga yi harera posiruwo sendi. Kanunu-kanunu tani sigi nkareso zange zonyanya.

Kapi ngani divara eyi ya horokerere nge ezuva limwe ngurova pokuza kembo. Mbunga zovadinkantu wovakorokotji ezi twa linyengere nazo nare, kwa homokerere nge, ano ogu nga pitisire mbunga ozo ta toona nge momugongo, ta zigire asi: “Likandura!” Poopo tani kanderere usimbu kwaJehova a vatere nge ni lididimike. Nampili ngomu na lizuvhire asi ni tengwide kuwoko, nye na tundire po na hana kulikandura. Ezuva lya kweme ko tatu ligwana nomupitisili gombunga ozo. Ame kwa handukire unene, nokuhara kutengwida kuwoko, nye tani likwambere kwaJehova a vatere nge ni lipangere. Na hana kuyindindira mupitisili gombunga ozo ta wiza ta tanta asi: “Gusira nge po kweyi ka yi horokere nkera. Name nina hara kukara ngwendi nyove. Nina hara kulironga Bibeli.” Ame na hefe kweyi na pangerere ehandu lyange. Makura nage ta tameke kulironga Bibeli.

Ehudi, vemepata lyetu tava hageke kulironga Bibeli. Nye ame na twikilire kulironga ntani kapi na pulisilire nkenye ogu ndi nkenye sininke si hagekese nge. Na yi divire asi kukara nkenye apa novantu vaKarunga ngayi vatera nge ni divare eyi ya horokerere nge unona nokugwana ekoro eli na hepere. Na twikilire kutura po ezokomeho, ano momvhura 1991 yipo na gwene ekuho ngagumwe goNombangi daJehova.

MAUWA AGA NA GWANENA MO:

Ame kwa kere muntu gonyanya gokupangera vakwetu ntani gokurwanangana. Nye Nonkango daKarunga da rundurura eparu lyange. Ame kutantera ko wopeke mbudi zongwa zomoBibeli. Monomvhura 23 da ka pita, ame kwa rugana novili 70 nkenye kwedi mosirugana sokuzuvhisa.

Poyiruwo yimwe, ame ngani lizambere ni rugane komberewa zoNombangi daJehova moMeksiko. Oko yiko na ka gwene Claudia, mukadi goMukriste gomupampi, ano ose kwa likwere momvhura 1999. Ame kupandura Jehova kweyi ga tungika nge ni gwane mukadi gomuwa.

Ose kwa kere mombungakriste zorupurupuru moMeksiko, omu ngatu vatere yipurupuru yi lironge kuhamena Jehova. Ano konyima, kwa ya tu zigidire koBelize tu ka ronge Bibeli vantu womosirongo oso. Nampili ngomu tuna dili kuweka yininke yoyinzi mosirongo esi, ose twa kara neyi twa hepa mokuhafa. Ose kapi ngatu hageka.

Mwaza siruwo, onane kwa ya tamekere hena kulironga Bibeli makura tava gwana ekuho. Mukurwange gomugara namukadendi ntani vana vawo, ngesi nawo Nombangi daJehova. Vakwetu vamwe ava ngani zuvhisire nawo ngesi kuna kukarera Jehova.

Ehudi, vamwe vekoro lyange va fa morwa kapi va rundwilire nkareso zawo zonyanya. Name ngano na twikilire nonkareso ozo ngano na fa nare. Tani pandura kweyi Jehova ga kokera nge kwendi ntani nokovakareli vendi, ava va lididimikire mokuronga nge yipo ni sikise mo nompango doBibeli.