Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

Nombangi daJehova

Horowora eraka Rukwangali

Yisinke za uyunga ko Bibeli?

Yisinke za uyunga ko Bibeli?

Ukarelikarunga vantu va u tota po ndi?

VAMWE KWA PURA asi ukarelikarunga vantu va u tota po; ano vamwe asi Karunga kuruganesa ukarelikarunga mokutukokera kwendi. One ngapi omu gazara ko?

EYI ZA UYUNGA KO BIBELI

Pwa kara “ukerelikarunga wa zera awo wa hana kavadi kosipara saKarunga Guhyetu.” (Jakopo 1:27) Ukarelikarunga wa zera kwa tunda kwaKarunga.

YISINKE HENA NATU LIRONGERA MO MOBIBELI?

  • Mokuutambura Karunga, ukarelikarunga wa hepa kugusa marongo gawo moBibeli.—Johanesa 4:23, 24.

  • Ukarelikarunga ou au rongo magano govantu, Karunga kapi a u tambura.—Marukusa 7:7, 8.

Ya kara hepero kuhamena koukarelikarunga ndi?

NGAPI ONO KUGAZARA?

  • Nhi

  • Hawe

  • Ndi nampo

EYI ZA UYUNGA KO BIBELI

“Atu likoraike-koraikeni mokulihara-hara nomokurugana yirugana yoyiwa. Twa ha zumbeni yigongi yomombungakriste zetu.” (Vahebeli 10:24, 25) Karunga kuna hara vakareli vendi va ponge ngombunga.

YISINKE HENA NATU LIRONGERA MO MOBIBELI?