Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

Nombangi daJehova

Horowora eraka Rukwangali

 BIBELI KURUNDURURA EPARU LYOVANTU

Kwa kondjere yikando yoyinzi ntani yina kutompoka nge

Kwa kondjere yikando yoyinzi ntani yina kutompoka nge
  • MVHURA ZEHAMPURUKO: 1953

  • SIRONGO SOMVHARERWA: AUSTRALIA

  • EHISTOLI LYENDI: KWA KERE MUPIKA GOMAFANO GORUHONDA

EPARU LYANGE LYANARE:

Otate kwa tundire moNdovesiranda momvhura 1949 va ze koAustralia. Awo kwa ka paparere yirugana momina nokonofabilika dokugava rutjeno makura tava ka tunga momukunda gwaVictoria. Oko yiko va ka kwarerere onane, ano ame kwa hampuruka nge momvhura 1953.

Nomvhura dongadi tupu da pitire po, makura onane tava tameke kulironga Bibeli noNombangi daJehova, ano marongo goBibeli kwa twire nge komutjima. Nye otate kapi va here nkenye ukarelikarunga. Awo kwa ya kere nyanya, nokuhepeka onane nokuvatjilisa. Onane kwa twikilire kulironga Bibeli mokahore-hore nokuyahara unene marongo gazo. Apa ngava pili po otate, onane ngava rongo nge ntani namumbyange gomukadona. Awo ngava tu tantere kuhamena paradisa ntani nomu natu kara noruhafo nsene tu kwama magano gomoBibeli kuhamena nkareso.—Episarome 37:10, 29; Jesaya 48:17.

Apa na kere nonomvhura 18, yipo na tokwere kutunda membo morwa nyanya zotate. Nampili ngomu na pulire eyi ngava rongo nge onane, nye kapi na mwene mulyo gwayo. Ntani kapi ngani paruka kuliza nayo. Tani ya tameke kurugana momina zomakara. Apa na ya kere nonomvhura 20, yipo na kwere. Konyima zonomvhura ntatu tatu kara namunwetu gomukadona gombeli, makura yipo na gazadarare ko unene kuhamena eparu. Na yi divire asi Bibeli kuvhura kuvatera epata lyange, yipo na tamekere kulironga nagumwe goNombangi daJehova. Nye mukadange kapi ga here ni kare Mbangi zaJehova. Apa na zire kepongo, ta tantere nge asi na hepa kutokora asi tani hageke kulironga Bibeli ndi tani tundu membo. Morwa utjirwe yipo na hagekere kulironga noNombangi. Ame kwa ya liverere kweyi na dilire kutokora kurugana youhunga.

Ezuva limwe, murugani mukwetu kwa likidire nge mafano goruhonda. Ame kwa hefe kugatarera, nye konyima na lizuvhire unzoni. Pokudiworoka eyi na lirongere moBibeli, makura tani gazara asi Karunga nga tengeka nge. Eharo lyange lyokugatarera kwa kulire, makura tayi kundama nkareso zange. Mwaza siruwo, tani ya kara mupika gwago.

Monomvhura 20 da ya kweme ko, ame kwa ya divarere eyi va rongere nge onane. Eyi ngani tarere kwa kundamene nkareso zange.  Mbuuyungiso zange kwa ya donapere, ntani kwa ya here nomuteu donondona. Tani ya kara nomutaro gwepuko kuhamena eligwanekero panyama. Nampili ngomu na tungire namukadange, ame ngani hondere. Ame kwa ya linyengere morwa nkareso zange zondona. Kapi ngani lifumadeke hena.

Apa twa lizumbire namukadange, eparu kwa ya digopere unene. Yipo na kandererere kwaJehova nomutjima gwange nagunye. Makura tani tameke hena kulironga Bibeli, nampili ngomu pwa pitire nomvhura 20. Ano siruwo oso, awo otate va fa nare, ano onane va gwana ekuho ngagumwe goNombangi daJehova.

OMU BIBELI ZA RUNDWILIRE EPARU LYANGE:

Pwa kere malisigo gomanene monkedi omu ngani paruka neyi azi rongo Bibeli. Nye ame kwa tokomenene kugwana mbili ezi azi tundu kweyi za tumbwidira Bibeli. Yipo na tamekere kusiga mbuuyungiso zange zondona nokupangera ehandu lyange. Tani tokora hena kusiga mparukiso zange zokunyata nokuhageka kuta ukarata nounkorwe ntani kuvaka.

Varugani vakwetu kapi va yi kwete egano eyi na harere kurundurura nkareso zange. Monomvhura ntatu, awo ngava zedagwire nge ni tengure konkareso zange. Poyiruwo yimwe apa ngani handuka nokuuyunga nonkango donondona, awo ngava uyunga asi: “Ya! Yimo twa ku tanterere asi kapi to yi vhuru.” Nonkango odo ngadi koresa nge unene! Ngani lizuvhu asi kapi ngayi tompoka nge.

Mafano goruhonda kwa vhukire unene koyirugana, kugagwana mokompiuta ntani poyipepa. Varugani vakwetu ngava twikire kulitumina mafano ogo. Na here kusiga nkareso ozo, nye varugani vakwetu ngava ninkisa nge ni dire kuzisiga. Yipo na pulire muntu ogu nga rongo nge Bibeli a vatere nge. Age kwa purakenene nawa, apa na mu tanterere udigu wange. Makura ta pe nge matjangwa aga ga vatera nge ntani ta korangeda nge ni pure evatero kwaJehova pokukanderera nkenye apa.—Episarome 119:37.

Ezuva limwe yipo na tulisire po sigongi koyirugana novarugani vakwetu. Mosigongi tani va tantere asi na hara kupa bira vagara vavali ava ya wekere yikorwesa. Mbunga tazi tanta asi: “Kapi ya wapa kurugana yininke yangoso! Vagara owo kuna kukondja va hageke kunwa.” Yipo na limbwilire asi: “Na yi diva, oyo yiyo yina kuhorokera nge name.” Kutunda ezuva olyo, varugani vakwetu va yi dimbwilire asi ame kuna kukondja mokuhageka nkareso zange zokutarera mafano goruhonda ntani kapi ngava kondjesa nge ni tengure konkareso ozo.

Mwaza siruwo, nevatero lyaJehova na ya hagekere kutarera mafano goruhonda. Momvhura 1999, yipo na gwene ekuho ngagumwe goNombangi daJehova, nina hafa asi Jehova ga vatera nge ni zerese eparu lyange.

Ngesi nina kwata egano eyi Jehova ga nyengera yininke eyi na here nare. NgaGuhya geharo, age kwa here kupopera nge kokukora oku aku tundu mokutarera mafano goruhonda. Ame kwa limonena nonkango domoYisewe 3:5, 6! Ado kutanta asi: “Huguvara HOMPA nomutjima goge nagunye. Wa ha hama konondunge danyamoge. O diworoke HOMPA mwanayinye eyi ono kurugana, makura age ta ku likida nzira zouhunga.” Nompango domoBibeli kutupopera nokutuvatera yi tu tompoke meparu.—Episarome 1:1-3.

MAUWA AGA NA GWANENA MO:

Pwanare, ame kwa linyengere, nye ngesi na lifumadeka ntani nina kara nombili zomomutjima. Ame kuna kuparuka eparu lyokuhuka nokulizuvha asi Jehova ga gusira nge po ntani kuvatera nge. Momvhura 2000, yipo na kwere Karolin, mukadi gomuwa ogu ga hara unene Jehova ngwendi nyame. Embo lyetu ngesi kuna kara mo mbili. Ose kulizuvha ruhafo mokukara ruha rovanavazinyetu ava va kuhuka mouzuni mudima.