Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

Nombangi daJehova

Horowora eraka Rukwangali

Ame kuhafera kukara kumwe novadinkantu womombungakriste

 BIBELI KURUNDURURA EPARU LYOVANTU

Ame kwa here unene udano wobaseball kupitakana nkenye eyi!

Ame kwa here unene udano wobaseball kupitakana nkenye eyi!
  • MVHURA ZEHAMPURUKO: 1928

  • SIRONGO SOMVHARERWA: COSTA RICA

  • EHISTOLI LYENDI: KWA HERE BASEBALL NTANI MAUDANO GOKUVHENENA YIMALIWA

EPARU LYANGE LYANARE

Ame kwa kulira mositata saPuerto Limón, esi sa kara pepi nefuta korwaUpumezuva waCosta Rica. Ose kwa tu reta ntantatu, ame gwauntambali. Otate kwa dogorokere apa na kere nonomvhura ntantatu. Yipo onane va tu rerere velike.

Kutunda unona wange, ame kwa here kudana baseball. Apa na kulire, ngani lihameke momarumbasano goyipana. Apa na kere koyiha yonomvhura 20, yipo mugara gumwe ga pulire nge nsene kuvhura ni ka dane mosipana somoNicaragua. Kapi na here kudirukira koNicaragua morwa ngani pakere mbili onane ava ngava vere. Yipo na nyokere. Konyima, mugara gumwe hena kwa pulire nge ni ka dane novakwetu womosipana sosirongo saCosta Rica. Posikando esi, na yi tambwire. Ame ngani dana mosipana sosirongo kutundilira momvhura 1949 dogoro 1952, ngatu danene moKuba, moMeksiko ntani moNicaragua. Ame kwa divire nawa udano owo ntani kapi ngani lipuka pokudana. Ayo ngayi hafesa nge apa vantu ngava kanganga nge!

Nye ame ngani lihameke nkenye apa moruhonda. Nampili ngomu na kere namukadona gwange, ame kwa kere hena noyihora. Ntani ngani nu unene yikorwesa. Ezuva limwe ame kwa korwere unene ntani kapi na divire omu na ka sikire kembo. Ame ngani dana hena udano wodomino nou wokuvhenena yimaliwa.

Ngomu na hokwere eparu lyangoso, onane tava ya kara gumwe goNombangi daJehova. Awo va hetekerere ko kuronga nge, nye pomuhowo kapi ya va tompokere morwa ame kwa here unene maudano. Apa ngani liyomberesa, kapi ngani zuvhu nzara. Morwa ngani demenene tupu keliyombereso lyange. Ame kwa here unene udano wobaseball kupitakana nkenye eyi!

Apa na kere nonomvhura 29, ame kwa remanene unene morwa kukaura mbara. Apa na verukire, yipo na hagekere kudana baseball. Nye simpe ngani lihameke mo pokudeura vadani wosipana sopopepi nodoropa zetu.

 OMU BIBELI ZA RUNDWILIRE EPARU LYANGE

Momvhura 1957, yipo na tambwire ezigido lyokukakara posigongi soNombangi daJehova esi sa karerere mosira esi ngani danene baseball. Apa na hingilire, na nongwenene elisigo pokatji konkareso zongwa zoNombangi daJehova ntani nonkareso zondona zovantu ava ngava tarere udano ou ngani dana nare. Eyi na mwene posigongi ya tumangedere nge ni tameke kulironga Bibeli noNombangi nokuza komapongo gawo.

Marongo goBibeli aga na lirongere kwa tetukisire nge. Pasihonena, Jesus kwa tente asi pomazuva gopouhura, varongwa vendi ngava divisa mbudi zongwa zoUhompa mouzuni mudima. (Mateusa 24:14) Na lirongere hena asi Vakriste wousili kapi ava zuvhisire morwa kugwana yimaliwa. Jesus kwa tente asi: “Mawoko-woko muna yi gwana, none ka yi gaveni mawoko-woko.”—Mateusa 10:8.

Ngomu na lirongere Bibeli, ame kwa hetakanesere eyi azi tanta neyi ngadi rugana Nombangi daJehova. Elituromo lyawo lyokuzuvhisa mbudi zongwa uzuni mudima, kwa hafesere nge. Nkareso zougavi ezi ga korangedere Jesus nazi mwene mokatji kawo. Ame kwa here kukara Mbangi konyima zapa na resere Marukusa 10:21 nokumona ezigido lyaJesus eli asi: “Wiza o ya kwame nge.”

Ayo kwa gusire nge siruwo sosire mokusikisa mo etokoro lyange. Pasihonena, monomvhura dononzi ame ngani dana nkenye sivike udano ou wa kere asi nsene va horowora nomora zoge to vhena yimaliwa. Ame ngani ruganesa nkenye sivike nomora zimwe tupu zerago. Nye, na lirongere moBibeli asi Karunga kwa nyenga ava ava karere “vakarunga verago,” ntani novantu wokudowokera emona. (Jesaya 65:11; Vakorosi 3:5) Yipo na tokwere kuhageka. Sondaha zokuhova konyima zapa na hagekere kudana udano owo, yipo va divisire nge asi nomora zange ‘zerago’ yizo vana horowora. Vantu kwa sindagwire nge ntani kwa sininikire nge asi ni twikire kudana, nye kapi na yi rugene. Kutunda opo, kapi na lihameka hena moudano owo.

Ame kwa gusire “muntu gomupe,” nye ezuva eli na gwene ekuho posigongi soNombangi daJehova tani ligwanekere neheteko. (Vaefeso 4:24) Ngurova, apa na tengwire kohotera oku ngani rara, ame kwa ka gwene mukadona gwange gwanare kuna kundindira nge pevero lyonzugo. Age kwa sininikire nge asi tu ligwanekere panyama, nye ame kwa nyokere. Tani mu tantere asi ngesi ame kuna kuparuka kuliza nonompango doBibeli. (1 Vakolinte 6:18) Eyi kwa mu handukisire. Age kwa sininikire nge asi tu twikire nelikwatakano lyetu ntani ta sense nompango doBibeli. Nampili ngoso, tani hwilire monzugo makura tani lipaterere. Ngesi ame nina hafa morwa kutunda apa na ya kara Mbangi momvhura 1958, ame kwa kwaterera koulimburukwi wange.

MAUWA AGA NA GWANENA MO

Mauwa manzi unene na gwanena mo mokukwama mavyukiso gomoBibeli. Mauwa gamwe kuna kara vakaume wovanzi wovawa ntani kukara nositambo meparu nokugwana ruhafo rosili.

Ame simpe kuna kuhafera udano wobaseball, nye na rundurura mutaro gwange. Yimo, na gwene mfumwa noyimaliwa nye yopokaruwogona tupu. Mokulisiga, na ya kara nelikwatakano naKarunga novanavazinyetu eli ngali karerera. Bibeli kutanta asi: “Uzuni ngau zonauka po kumwe nomadowo gawo nagenye, nye ogu a sikisa mo mpango zaKarunga, nga kara dogoro narunye.” (1 Johanesa 2:17) Ngesi ame kwa hara unene Jehova Karunga novantu vendi kupitakana nkenye eyi!