Zende koyikaramo

Zende kelikwamo lyauvali

Nombangi daJehova

Rukwangali

Yifo Ruhungu ntani Awake!

Yifo yetu yoBibeli kuyigwana koInterneta momaraka gokupitakana po-150. Sifo Ruhungu kulikida ntanto zoyihorokwa yomouzuni kuliza nomauporofete goBibeli. Ntani aso kuhengagwida vantu nombudi zongwa zoUhompa waKarunga nokukorangeda vantu va ture epuro mwaJesus Kristusa. Sifo Awake! kulikida omu muntu na vhura kulididimika maudigu nokutura ehuguvaro momatumbwidiro goMusiti kuhamena uzuni wombili.

Horowora eraka pokakende keraka, makura diva Papara o tare yifo yemeraka olyo.

 

TARA
Grid
Elikwamo

RUHUNGU

RUHUNGU

RUHUNGU

RUHUNGU

RUHUNGU

RUHUNGU (SIFO SELIRONGO)

RUHUNGU (SIFO SELIRONGO)

RUHUNGU (SIFO SELIRONGO)

RUHUNGU (SIFO SELIRONGO)

RUHUNGU (SIFO SELIRONGO)

RUHUNGU (SIFO SELIRONGO)

RUHUNGU (SIFO SELIRONGO)

RUHUNGU (SIFO SELIRONGO)

RUHUNGU (SIFO SELIRONGO)