Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

Nombangi daJehova

Horowora eraka Rukwangali

 SIRONGWA 55

Muengeli gwaJehova kwa poperere Hisikiya

Muengeli gwaJehova kwa poperere Hisikiya

Vaasiliya kwa fundire mazimo murongo gouhompa waIsraeli. Senakelibu, hompa gwaAsiliya kwa here kufunda mazimo gavali gouhompa waJuda. Ta tameke kufunda yitata yaJuda, simwe nasimwe. Nye unene po, age kwa here kufunda sitata saJerusarema. Senakelibu kapi ga divire asi Jehova kwa poperere Jerusarema.

Hisikiya, hompa gwaJuda, kwa futire Senakelibu yimaliwa yoyinzi yipo a dire kurwisa Jerusarema. Nampili ngomu Senakelibu ga gusire yimaliwa, simpe ga tumine vakwayita vendi va ka rwise Jerusarema. Ngomu Vaasiliya va hederere pepi, vantu kwa kere nowoma. Makura Hisikiya ta va tantere asi: ‘Mwa ha tjira. Vaasiliya nonkondo, nye Jehova natu pa nonkondo dokuvapitakana.’

Senakelibu ta tumu erenga lyendi koJerusarema li ka swaure vantu. Alyo kwa sikeme ponze zositata nokuzigira asi: ‘Jehova kapi ta vhuru kumupopera. Mwa ha pulisilira Hisikiya a mu kumbagere. Kwato karunga gokuvhura kumupopera kwetu.’

Hisikiya ta pura Jehova eyi na rugana. Jehova ta mu limburura asi: ‘Wa ha kara nowoma kweyi lina tanta erenga. Senakelibu kapi nga funda Jerusarema.’ Senakelibu kwa tuminine hena Hisikiya nombilive. Ado kwa tente asi: ‘Ligava tupu. Jehova kapi nga ku popera.’ Hisikiya ta kanderere asi: ‘Jehova, tu popera, yipo vantu ngava dive asi nyovelike Karunga gosili.’ Jehova ta mu tantere asi: ‘Hompa goVaasiliya kapi nga wiza mo moJerusarema. Ngani popera sitata sange.’

Senakelibu kwa lizuvhire asi nga funda Jerusarema. Masiku googo, Jehova ta tumu muengeli  kokamba zovakwayita Vaasiliya. Muengeli kwa dipagere vakwayita 185 000! Hompa Senakelibu kwa zumbanesere vakwayita vendi wononkondo. Makura ta tengura kembo. Jehova ga poperere Hisikiya ntani Jerusarema, moomu ga yi uyungire. Ngano yimo wa kere moJerusarema, ngano wa huguvarere mwaJehova ndi?

“Muengeli gwendi kupopera ava ava tjira HOMPA, makura ta va yoworora mo mosimpagwa.”—Episarome 34:7