Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

Nombangi daJehova

Horowora eraka Rukwangali

 SIRONGWA 30

Rahabu ta horeke vagara

Rahabu ta horeke vagara

Vagara woVaisraeli apa va ka tere sitata saJeliko, kwa ka kere membo lyaRahabu. Apa hompa gwaJeliko ga yi zuvhire, ta tumu vakwayita kembo lyaRahabu. Rahabu kwa horekere vagara owo nokutantera vakwayita va ze nzira zapeke. Makura Rahabu ta tantere vagara asi: ‘Tani mu vatere morwa na diva asi Jehova nga mu vatera mu funde sirongo. Tumbwidireni nge asi ngomu popera ekoro lyange.’

Vagara owo tava tumbwidire Rahabu asi: ‘Ngatu popera nkenye ogu nga kara membo lyoge.’ Tava tanta hena asi: ‘Ngo mange rugodi rorugeha pekende, makura ekoro lyoge ngali paruka.’

Rahabu ta hegumwisire norugodi vagara owo pekende. Makura tava zi konondundu va ka vande mazuva gatatu ntani va tengwire kwaJosuwa. Vaisraeli makura tava rutu mukuro gwaJorodana nokuliwapaikira kugusa sirongo. Jeliko yiso sitata sokuhova va fundire. Jehova kwa va tanterere va kunduruke sitata  rumwe mezuva, momazuva ntazimwe. Mezuva lyauntambali, tava kunduruka sitata yikando ntambali. Makura vapristeli tava fuda marumbendo, ano vakwayita tava zigire unene. Makura makuma gaJeliko taga bamauka. Nye nzugo zaRahabu kapi za bamaukire. Rahabu nekoro lyendi kwa va parwire morwa ga huguvarere mwaJehova.

“Ndi Rahabu, gomuhondedi, nani kapi va mu hungamekesesere koyirugana, apa ga horekere nondadi, makura ta di ninki di ze nonzira peke?”—Jakopo 2:25