Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

Nombangi daJehova

Horowora eraka Rukwangali

 SIRONGWA 6

Vantu ntantatu va parukire ruhanzo

Vantu ntantatu va parukire ruhanzo

Nowa nepata lyendi ntani noyikorama kwa hwililire memuwato. Jehova kwa zedilire evero makura mvhura tazi tameke kuroka. Azo kwa rokere unene dogoro emuwato tali tameke kupupa. Evhu nalinye tali zura mema. Vantu wovadona navenye kwa fire. Nye Nowa nepata lyendi yiwo va parukire. Awo kwa hefe sili unene morwa kulimburukwa Jehova, ndi ngapi?

Mvhura kwa rokere mazuva 40 mutenya nomasiku, makura ta zi haga. Mema yipo ga tamekere kupwira. Makura emuwato tali ya hegama konondundu. Nye pwa kere simpe mema gomanzi, Nowa nepata lyendi komeho va tunde mo memuwato va hepere kundindira mema ga pwire.

Kanunu-kanunu, mema taga pwire. Nowa nepata lyendi kwa kere monda zemuwato kupitakana ure womvhura zimwe. Konyima Jehova kwa va tanterere va pwage mo memuwato. Awo kwa pandwire Jehova kweyi ga va parwire, makura tava mu zambere nzambo.

Jehova ga haferere nzambo zawo. Age kwa va tumbwidilire asi kapi nga zonagura hena uzuni noruhanzo. Jehova kwa tulire ekongoro momaremo li kare sidiviso setumbwidiro lyendi. Wa mona rumwe ekongoro ndi?

Makura Jehova ta tantere Nowa novana vendi va rete vanona va zwide evhu.

‘Nowa kwa peramene memuwato, vantu va hana kuyikwata egano dogoro noku rwa va gwanenene mo rukuruhanzo, ru va tware navenye.’—Mateusa 24:38, 39