Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

Nombangi daJehova

Horowora eraka Rukwangali

 SIRONGWA 85

Jesus ta verura mEsabata

Jesus ta verura mEsabata

Vafalisayi kwa nyengere Jesus yipo va paparere konda zokumukwata. Awo ngava tanta asi nokuvhura si kuverura muntu mEsabata. MEsabata limwe, Jesus ta gwana mugara gomutwiku monzira. Ta tantere varongwa vendi asi: ‘Tareni omu nonkondo daKarunga nadi vatera ogu mugara.’ Jesus ta rungu etata nomazeze, makura ta kwita etata olyo pomeho gomugara. Ta tantere mugara ogo asi: ‘Zende o ka likuhwe mediva lyaSiroya.’ Mugara ta yi rugana, aso kwa kere sikando sendi sokuhova meparu kumona.

Vantu kwa tetukire. Tava tanta asi: ‘Kapisi yige mugara ogu nga hingire oku ta hundagere ndi kwa mu fana tupu?’ Mugara ta limburura asi: ‘Nyame!’ Vantu tava mu pura asi: ‘Ngapi omu gana mahuka meho goge?’ Apa ga va tanterere eyi ya horokere, tava mu twara koVafalisayi.

Mugara ta tantere Vafalisayi asi: ‘Jesus yige ana kwita etata pomeho gange, yiyo ana tantere nge ni ze ni ka likuhwe. Apa nina yi rugana, yiyo nina kumona.’ Vafalisayi tava tanta asi: ‘Jesus kapi ga tunda kwaKarunga, yeeyi kapi a pongora Esabata.’ Vamwe tava tanta asi: ‘Ngapi nye na vhura kuverura nsene kapi ga tunda kwaKarunga?’

Vafalisayi tava zigida vakurona womugara ogo nokuvapura asi: ‘Ogu munweni,  ngapi omu ana kumona-mona? Vakurona vendi kwa tjilire morwa Vafalisayi ngava tanta asi nkenye ogu a pura mwaJesus tava mu tjida mo mosinagoge. Yipo va tente asi: ‘Kapi tatu diva. Mu pureni mwene.’ Vafalisayi tava puragere mugara ogo dogoro ta va limburura asi: ‘Amesi nare nina yi mu tantere. Morwasinke muna kupulira nge hena?’ Vafalisayi tava handuka, makura tava mu zundwire ponze.

Jesus ta gwana mugara ogo nokumupura asi: ‘Ono pura mwaMesiyasa ndi?’ Mugara ta limburura asi: ‘Yige yilye, ogu nani vhura kupura?’ Jesus ta tanta asi: ‘Nyame Mesiyasa.’ Ee, nkenda musi ga kere nazo Jesus! Jesus kapi tupu ga verwire mugara gwina nye ga mu vaterere a kare nepuro.

“One eyi ayi mu pukisa, yeeyi mwa dira kudiva Matjangwa nononkango daKarunga.”—Mateusa 22:29