Elikwamo lyosigongi sezuva limwe so-2018-2019—Mugenda gokutunda koBeteli

Tara elikwamo lyosigongi sezuva limwe muna hamene yiuyungwa eyi ngaya gava mugenda gokobeteli

Kara ono koro!

Sigongi nasi ka tu vatera tu dive omu natu gwana nonkondo yipo tu kare tuna koro mepuro.

Gwana malimbururo komapuro aga

Mapuro aga tava ka ga limburura posigongi sezuva limwe.