Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

Nombangi daJehova

Horowora eraka Rukwangali

 SIRONGWA 13

Timoteusa kwa here kuvatera vantu

Timoteusa kwa here kuvatera vantu

Timoteusa kwa kere mumatigona ogu ga here kuvatera vantu. Age nga zi komavango gomanzi mokuvatera vantu. Morwa yirugana eyi, age ga kere noruhafo meparu. Ono hara kuzuvha kuhamena Timoteusa ndi?—

Ozina nozinakuru vaTimoteusa kwa mu rongere kuhamena Jehova

Timoteusa kwa kulilire mositata sedina Lisitira. Ozinakuru Roise nozina Eunike, kwa tamekere kumuronga kuhamena Jehova kutunda koukeke wendi. Apa ga kulire, Timoteusa kwa here kuvatera vantu va lironge kuhamena Jehova.

Apa Timoteusa ga kere mudinkantu, yipo Paurusa ga mu pulire va ka zuvhise kumwe komavango gapeke. Timoteusa kwa tente asi: ‘Nawa tupu!’ Age ga here kuza nokukavatera wopeke.

 Timoteusa kwa zire naPaurusa koMakedoniya mositata sedina Tesaronika. Mokukasika kositata oso, va hepere kugenda nzira zonde nokukaronda mosikepa. Apa va ka sikire, tava vatere vantu wovanzi va lironge kuhamena Jehova. Nye vantu vamwe kwa handukire nokuhetekera ko kuvatoona. Paurusa naTimoteusa makura tava tundu mo va ka zuvhisire komavango gapeke.

Timoteusa kwa kere noruhafo meparu

Konyima zomakwedi, Paurusa kwa pulire Timoteusa a tengwire koTesaronika a ka tare omu vana karere Vakriste vakwawo. Kapi ya kere ureru kutengwira ko, morwa vantu womositata oso kwa kere nonyanya. Nye Timoteusa ga zire morwa kwa kere nosinka kuhamena Vakriste vakwawo. Apa ga ka tengwire Timoteusa kwa ya tanterere Paurusa mbudi zongwa asi Vakriste vakwawo womoTesaronika kuna kurugana nawa.

Timoteusa kwa rugene naPaurusa nomvhura dononzi. Siruwo simwe, Paurusa kwa tjenge kuhamena Timoteusa asi age muntu gomuwa ogu na vhura kutuma a ka vatere nombungakriste. Timoteusa kwa here Jehova novantu.

Ove wa hara vantu nokuvavatera va lironge kuhamena Jehova ndi?— Nsene yimo, ove ngo kara noruhafo meparu ngwendi Timoteusa!