Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

Nombangi daJehova

Horowora eraka Rukwangali

 SIRONGWA 9

Jeremiya kapi ga hagekere kuuyunga kuhamena Jehova

Jeremiya kapi ga hagekere kuuyunga kuhamena Jehova

Morwasinke vantu va handukilire Jeremiya?

Jehova kwa parwire Jeremiya

Poyiruwo yimwe vantu kuvhura va tu zore ndi va tu handukire apa atu uyunga kuhamena Jehova. Eyi kuvhura yi tu ninkise tu hageke kuuyunga kuhamena Karunga. Wa lizuvha rumwe asi wa hepa kuhageka kuuyunga kuhamena Karunga ndi?— Bibeli kututantera kuhamena mumatigona ogu ga here Jehova nye nkare a hageke kuuyunga kuhamena Jehova. Edina lyendi Jeremiya. Ngesi tatu ka lironga kuhamena Jeremiya.

Apa Jeremiya ga kere mumatigona, Jehova kwa mu tanterere a tantere vantu va hageke kurugana yininke yoyidona. Eyi ya kere udigu unene kwaJeremiya, ntani ga kere nowoma. Makura ta tantere Jehova asi: ‘Ame nokuvhura si kuuyunga, simpe ni munona unene.’ Nye Jehova ta  mu limburura asi: ‘Wa ha tjira, ame ngani ku popera.’

Jeremiya yipo ga tamekere kutantera vantu asi ngava va tengeka nsene kapi ngava hageka kurugana udona. Vantu va rugene eyi ga va tanterere Jeremiya ndi?— Hawe. Awo ngava mu zoro nokumuhandukira. Ano vamwe kwa here kumudipaga. Ngapi ga lizuvhire Jeremiya?— Age ga lizuvhire woma nokutanta asi: ‘Kapi ngani uyunga hena kuhamena Jehova ndi?’ Sili ga hagekere kuuyunga kuhamena Jehova ndi?— Hawe, kapi ga hagekere. Jeremiya kwa here unene Jehova. Morwa Jeremiya kapi ga hagekere, Jehova yipo ga mu parwire.

Pasihonena, vagara vamwe wovadona kwa mu zuguminine metope lyoyitata. Kapi ga kere nonondya ndi nomema. Vagara owo kwa mu sigire metope asi ngano a fire mo. Nye Jehova ta mu vatere, makura ta tundu mo.

Yisinke no lirongera ko kosihonena saJeremiya?— Nampili ngomu ga kere nowoma, kapi ga hagekere kuuyunga kuhamena Jehova. Apa ngo uyunga novantu kuhamena Jehova, kuvhura ngava ku zore ndi ngava ku handukire. Kuvhura ngo lizuvhe nomuga ndi woma. Nye kapisi ngo hageke kuuyunga kuhamena Jehova. Age nga ku vatera nkenye apa moomu ga vaterere Jeremiya.