Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

Nombangi daJehova

Horowora eraka Rukwangali

 SIRONGWA 11

Awo kwa tjenge kuhamena Jesus

Awo kwa tjenge kuhamena Jesus

To mono ava vagara mefano ndi?— Awo kuna kara Mateusa naMarukusa naRukasa naJohanesa naPeturusa naJakopo naJuda ntani Paurusa. Vagara ava kwa parukire mosiruwo saJesus, ano awo kwa tjenge kuhamena Jesus. Ngesi tatu ka lironga kuhamena vagara ava.

Yisinke wa diva kuhamena vagara ava?

Vatatu kwa kere vapositoli ava ngava zuvhisa kumwe naJesus. Wa va diva ndi?— Mateusa naJohanesa ntani Peturusa. Mupositoli Mateusa naJohanesa kwa divire  Jesus nawa-nawa, ntani nkenye gumwe gwawo kwa tjenge buke kuhamena eparu lyaJesus. Mupositoli Johanesa kwa tjenge hena buke zEhororo nonombilive ntatu ava tumbura asi Johanesa gokuhova nogu gwauvali ntani nogu gwautatu. Mupositoli Peturusa kwa tjenge nombilive mbali da kara moBibeli. Ado kuditumbura asi Peturusa gokuhova nogu gwauvali. Mombilive zendi zauvali, Peturusa kwa tjenge eyi ga uyungire Jehova kutundilira meguru kuhamena Jesus asi: “Ogu yige Munwange ogu na hara, ga za nge komutjima!”

Vagara hena vamwe ava vana kara mefano kuturonga kuhamena Jesus monobuke edi va tjenge. Gumwe gwawo, Marukusa. Age yipo ga kere apa Jesus va mu kwete ntani ga mwene nayinye eyi ya horokere. Gumwe hena gwawo, Rukasa. Age kwa kere ndokotora ntani kwa ya kere Mukriste konyima zapa ga fire Jesus.

Vatjangi hena vamwe vavali ava ono kumona mefano, vamumbya vaJesus. Wa diva madina gawo ndi?— Madina gawo, Jakopo ntani Juda. Pomuhowo, awo kapi va pulire mwaJesus. Awo kwa gazarere asi ana piyagana. Nye konyima va ya pulire mwaJesus nokuyakara Vakriste.

Mutjangi goBibeli gokuhulilira ono kumona mefano, Paurusa. Komeho a ya kare Mukriste edina lyendi kwa kere Sauru. Age kwa nyengere Vakriste nokuvahepeka. Yisinke ya ninkisire Paurusa a ya kare Mukriste?— Ezuva limwe, Paurusa kwa gendere monzira, ga liharuka ko ta zuvhu ezwi lina kumuuyungisa kutundilira meguru. Ezwi kwa kere lyaJesus! Age kwa pulire Paurusa asi: ‘Yinke ono kuhepekera vantu ava va pura mwange?’ Kutunda opo, Paurusa ta tjindji nkareso zendi nokukara Mukriste. Paurusa kwa tjenge nobuke 14 domoBibeli, kutundilira Varoma dogoro Vahebeli.

Ove kuresa Bibeli zoge nkenye ezuva ndi?— Pokuresa Bibeli, ngo lironga yininke yoyinzi kuhamena Jesus. Ono hara kulironga ko yoyinzi kuhamena Jesus ndi?—