Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

Nombangi daJehova

Horowora eraka Rukwangali

 SIRONGWA 3

Mbudi zongwa kwa tunda kwaKarunga ndi?

Mbudi zongwa kwa tunda kwaKarunga ndi?

1. Yilye ga retesa po Bibeli?

MoBibeli kwa kara mo mbudi zongwa asi vantu ngava ka paruka narunye pevhu. (Episarome 37:29) MoBibeli kwa kara mo nobuke dokusika po-66. Karunga kwa ruganesere vagara wokusika po-40 va di tjange. Mosesa yige ga tjenge nobuke ntano dokuhova konyara nomvhura 3 500 dina ka pita. Ano zokuhulilira kwa zi tjenge mupositoli Johanesa konyara nomvhura 1 900 dina ka pita. Magano galye ga kara mo moBibeli? Karunga kwa uyungisire vatjangi woBibeli kupitira mompepo zendi zokupongoka. (2 Samwere 23:2) Awo kwa tjenge magano gaKarunga kapisi gavene. Yipo nye, Jehova yige ga retesa po Bibeli.—Resa 2 Timoteusa 3:16; 2 Peturusa 1: 20, 21.

2. Ngapi twa yi diva asi eyi ya kara moBibeli usili?

Twa yi diva asi Bibeli kwa tunda kwaKarunga morwa azo kwa vyukilira kupumba yokomeho. Kwato muntu gokuvhura kuyirugana oyo. (Josuwa 23:14) Karunga Munankondo nadinye gelike gokuvhura kupumba yokomeho.—Resa Jesaya 42:9; 46:10.

Bibeli za likarera morwa kwa tunda kwaKarunga. Azo kwa kara momaraka gomanzi. Nampili ngomu va zi tjenge nare, nye za liza nounsitwe. Ntani eyi va tjenge vatjangi vazo 40 kwa liza. * Bibeli kwa likida asi Karunga eharo ntani azo kwa kara nononkondo dokuvatera vantu va rundurure mparukiso zawo. Maumbangi aga kwa ninkisa mamiliyona govantu va pure asi Bibeli Nonkango daKarunga.—Resa 1 Vatesaronika 2:13.

 3. Yisinke va tjanga mo moBibeli?

Bibeli kwa demenena kombudi zongwa asi Karunga ga wapaikira vantu meho zongwa. Azo kwa faturura omu vantu va zumbanesere paradisa ntani nomu ngava ka zi tengwidira po.—Resa Ehororo 21:4, 5.

MoBibeli kwa kara mo hena noveta nonompango ntani mapukururo. Mwa kara hena yihonena omu Karunga nga tekura vantu, eyi ya horora yikara yendi. Yipo nye, Bibeli ngazi ku vatera o dive Karunga. Azo kwa faturura omu no kara kaume kendi.—Resa Episarome 19:7, 11; Jakopo 2:23; 4:8.

4. Ngapi no kwata egano Bibeli?

Sifo esi ngasi ku vatera o kwate egano Bibeli pokuruganesa nkedi ezi ga ruganesere Jesus. Age kwa tumbwire novelise nokudifaturura yipo vantu “va zuvhe matjangwa.”—Resa Rukasa 24:27, 45.

Kwa kara mo yininke yoyiwa mombudi zongwa zokutunda kwaKarunga. Nye vantu vamwe kapi va hara kuresa Bibeli. Ya ha ku dompesa mutjima. Morwa mokukagwana mwenyo gwanarunye wa hepa kudiva Karunga.—Resa Johanesa 17:3.

 

^ para. 3 Tara sifo A Book for All People.