Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

Yita

Yita

Morwasinke natu yi ndindilira asi yita ngorooro nayi ligwederera momazuva getu?

Mat 24:3, 4, 7, 8

  • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

    • Ndan 11:40​—Muporofete Ndaniyera kwa mwene asi yirongo yivali yononkondo ngayi twikira kulirwanesa pomazuva gopouhura

    • Ehor 6:1-4​—Mupositoli Johanesa kwa mwene nkambe zongeha ngwendi mundiro ezi za fanekesa yita ntani ogu ga hingilire ponkambe kwa mu pere “nonkondo dokugusa mbili pevhu”

Yisinke nga rugana ko Jehova kuhamena yita?

Epis 46:8, 9; Jes 9:6, 7; Mika 4:3

Morwasinke atu dilire kulihameka mo moyita?

Yita musinke nga rwa Jehova naJesus?

Epis 45:3-5; Jer 25:31-33; Ehor 19:11

Yita musinke ava ru Vakriste?

Mombungakriste, ngapi omu natu nyokera po nkareso ezi azi reta marwanambo ndi nomutangu ndi kutengwida kuwoko ava ava tu zonene?