Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

Vazinyakuru

Vazinyakuru
  • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

    • 1Vah 15:9-13​—Hompa Asa kwa kare nouradi ntani kwa gusire po ozinakuru pevega apa va va tulire yipo a limburukwe Jehova

    • Yis 13:22​—Vazinyakuru kuvhura va ture po sihonena sosiwa sokutura muhowo Jehova

    • 2Tim 1:5; 3:14, 15​—Ozinyakuru wovakadi vaTimoteusa Roise, kwa va pandadekere kepuro lyawo lyokudira uyilipaki ntani kweyi va dewire Timoteusa apa ga kere munona