Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

Umanguruki

Umanguruki

Yilye ga kara tupu nemanguruko lyenene mouzuni mudima?

Jes 40:13, 15; Rom 9:20, 21

Tara hena Rom 11:33-36

  • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

    • Ndan 4:29-35​—Hompa gomunene Nebukadenesara kwa ya dimbwilire asi Jehova yige Mupangeli goMunene po ntani kwato ogu gokumutantera eyi na rugana

    • Jes 45:6-12​—NgoMusiti, Jehova kapi ta vhuru kututantera eyi a ruganene yininke monkedi zongandi

Nampili ngomu Jehova na vhura kurugana nkenye eyi, yininke musinke yimwe eyi a dili kurugana?

Deut 32:4; Joba 34:10; Tit 1:2

Tara hena Rom 9:14

Morwasinke twa dilira kukara nemanguruko lyokurugana nkenye eyi?

Morwasinke Vakriste nava dilira kurugana yininke yimwe nampili yi kare asi kapisi epuko kuyirugana?

Morwasinke natu uyungira asi vakareli vaJehova va kara nemanguruko?

Morwasinke ava ava karere Karunga va karera noruhafo?

Epis 40:8

  • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

    • Ge 18:3; Heb 11:8-10​—Abirahamu, mukareli gwaJehova, kwa kere nepuro

    • Heb 11:24-26​—Mosesa kwa karerere Jehova, ano eyi kwa mu vaterere a kare noruhafo, nemanguruko ntani nehuguvaro

Kosinke ga tu mangurura Jehova?

Morwasinke natu dilira kuruganesa umanguruki wetu mepuko?

Siruwoke eharo na li tumangeda Mukriste a dire kurugana yininke nampili ngomu ga kara nononkondo dokuyirugana?

Ngapi mbudi ezi atu zuvhisa azi mangurura vantu?

Umanguruki musinke ngatu ka kara nawo komeho?

Monkedi musinke vantu ava ava rugana nkenye eyi ava kara vapika?

Yisinke ayi likida asi vantu navenye kwa hetakana kosipara saKarunga?