Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

Udike

Udike

Morwasinke natu tarera udike asi uhwi?

Morwasinke nayi karera epuko kusininika Mukriste gomudike a kware?

1Kol 7:28, 32-35; 1Tes 4:11

 • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

  • Rom 14:10-12​—Mupositoli Paurusa kwa faturura eyi ya karera epuko kupangura Mukriste mukwetu

  • 1Kol 9:3-5​—Mupositoli Paurusa ga kere nemanguruko lyokukwara nye udike wa mu vaterere a demenene koyirugana yendi yokuzuvhisa

Vadike va hepa kukwara yipo va hafe ndi?

1Kol 7:8

 • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

  • Vap 11:30-40​—MunaJefuta kapi ga kwere ntani ga haferere eparu

  • Yirug 20:35​—Nonkango edi ga uyungire Kristusa kulikida asi nampili ngomu ga dilire kukwara, age kwa kere noruhafo morwa eyi nga ruganene vakwawo

  • 1Tes 1:2-9; 2:12​—Mupositoli Paurusa mugara gomudike kwa faturura omu sirugana sokuzuvhisa sa mu reterere ruhafo

Morwasinke vadike nava karera vana kuhuka ngwendi vakareli navenye vaKarunga?

1Kol 6:18; Gar 5:19-21; Efe 5:3, 4

 • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

  • Yis 7:7-23​—Hompa Saromo kwa fatwilire yitundwamo eyi ga ligwanekerere nayo mumati gwina ga zedagwilire mukadi gohondedi

  • Rus 4:12; 8:8-10​—Mukadona goMusuramu kumutangauka kweyi ga dilire kuteza po nompango daJehova dokuhamena nonkwara

Siruwo musinke sosiwa komuntu gomudike na wapera kukwara?