Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

Nontumbwisiso defumadeko

Nontumbwisiso defumadeko

Kuvhura Vakriste nawo va ruganese nontumbwisiso defumadeko edi ava ruganesa vampitisili womaukarelikarunga ndi?

Joh 5:41

 • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

  • Ruk 18:18, 19​—Jesus kwa nyokere kumutumbura asi “Murongi gomuwa,” age kwa geve efumano nalinye kwaJehova

Morwasinke Vakriste wousili ava dilire kutumbura vantu konontumbwisiso edi ava ruganesa womaukarelikarunga ngwendi ‘Guhyetu’ ndi ‘Mupitisili’?

 • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

  • Mat 23:9-12​—Jesus kwa tente asi kwato ogu nomu tumbura apa pevhu asi “Guhyeni” ndi “Mupitisili” gweni

  • 1Kol 4:14-17​—Nampili ngomu Paurusa ga kere ngwendi guhya kovantu wovanzi, kwato oku va tjanga asi Paurusa ngava mu tumbura asi Guhyetu Paurusa

Morwasinke Vakriste nava litumbwira vene navene asi vanavazinyetu?

Mat 23:8

Tara hena Yirug 12:17; 18:18; Rom 16:1

 • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

  • Mat 12:46-50​—Jesus kwa tere ava ava karere Jehova asi vanavazina

Ngapi omu twa yi diva asi kuvhura tu ruganese nontumbwisiso koyirugana, kovapangeli, kovapanguli, ntani kovanamakuto?

Rom 13:1, 7; 1Pet 2:17

 • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

  • Yirug 26:1, 2, 25​—Paurusa kwa ruganesere nontumbwisiso defumadeko kovapangeli, ngwendi kwaAgilipa ntani naFesitusa