Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

Matokoro

Matokoro

Yininke musinke nayi tu vatera tu ture po matokoro gomawa?

Epis 1:1-3; Yis 19:20; Rom 14:13; 1Kol 10:6-11

Tara hena Esir 7:10

Morwasinke natu dilira kugenderera kutura po matokoro gomulyo?

Yis 21:5; 25:8; 29:20

Tara hena Yis 19:2; Muud 5:2; 1Tim 5:22

Morwasinke natu dilira kukwama mutjima gwetu nsene kuna kutura po matokoro?

Yis 28:26; Jer 17:9

Tara hena Num 15:39; Yis 14:12; Muud 11:9, 10

 • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

  • 2Hist 35:20-24​—Hompa Josiya kapi ga tambwire mapukururo gokutunda kwaJehova ntani age kwa rwanesere hompa Neko gwaEgipite

Morwasinke natu kandererera kwaJehova komeho tu ture po matokoro gomulyo?

Fil 4:6, 7; Jak 1:5, 6

 • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

  • Ruk 6:12-16​—Jesus kwa kanderere masiku mudima komeho zokuhorowora vapositoli 12

  • 2Vah 19:10-20, 35​—Apa hompa Hisikiya ga ligwanekerere noudigu, age kwa kanderere kwaJehova ntani ga mu poperere

Yilye na vhura kutupa mavyukiso gomawa, ntani ngapi omu a tu vatere tu ture po matokoro?

Epis 119:105; Yis 3:5, 6; 2Tim 3:16, 17

Tara hena Epis 19:7; Yis 6:23; Jes 51:4

 • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

  • Yirug 15:13-18​—Apa Mbungagendesi zomoJerusarema za hepere kutura po etokoro lyomulyo, awo kwa paparere mavyukiso momatjangwa

Matokoro kuhamena:

Yininke yemeparu

Yirugana

Tara “Yirugana

Yilihafeso

Tara “Yilihafeso

Nonkwara

Tara “Nonkwara

Uhaku

Lev 19:26; Deut 12:16, 23; Ruk 5:31; Yirug 15:28, 29

 • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

  • Yirug 19:18-20​—Vakriste womoEfeso kwa yi likidire asi awo kwa nyokere kukwatesa ko momafeno noumpure

Yitambo eyi nayi tu vatere tu hedere Jehova pepi

Kuruganesa siruwo

Ngapi omu vakareli vaKarunga ava va kara nelikwatakano lyokupama nendi nava tu vatera tu ture po matokoro gomawa?

Joba 12:12; Yis 11:14; Heb 5:14

 • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

  • 1Vah 1:11-31, 51-53​—Bateseba kwa purakenene komagano gomuporofete Natana, aga ga mu poperere namunendi Saromo

Morwasinke natu dilira kupura wopeke va tu tulire po matokoro?

Morwasinke natu tokomenena kukwama mapukururo gaKarunga nokudira kugancenuna?

Epis 18:20-25; 141:5; Yis 8:33

Tara hena Ruk 7:30

 • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

  • Ge 19:12-14, 24, 25​—Roto kwa hetekerere ko kurondora vatamweyi zendi kuhamena ezonauko, nye kapi va mu purakenene

  • 2Vah 17:5-17​—Vaisraeli kwa va twere kounkwate morwa kwa twikilire kunyoka mapukururo gaJehova

Morwasinke natu purakenena kezwi lyetu lyokomutjima nsene kuna kutura po matokoro?

Morwasinke ya karera nomulyo tu gazadare ko koyitundwamo komeho tu ture po etokoro?

Omu matokoro getu aga kundama wopeke

Omu matokoro getu aga kundama meho zetu

Yis 6:26-33; 20:21; 23:17, 18

Tara hena Yis 2:20, 21; 5:3-5

Omu matokoro getu aga kundama ukaume wetu naJehova

Morwasinke ya karera asi nsene tatu tura po matokoro aso situmbukira setu, ntani kapisi tu pangure wopeke komatokoro gawo?