Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

Kukumbagera

Kukumbagera

Ngapi omu a lizuvhu Jehova kuhamena ava ava dili kusikisa mo matumbwidiro gawo?

Rom 1:31, 32

Tara hena Epis 15:4; Mat 5:37

 • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

  • Ex 9:27, 28, 34, 35​—Farawo kwa tumbwidilire asi ta sigi Vaisraeli va ze, nye kapi ga sikisire mo etumbwidiro lyendi

  • Hes 17:11-15, 19, 20​—Jehova kwa tengekere hompa Sedekiya morwa kwa tezere po mugano netumbwidiro eli ga tulire po nahompa gwaBabironi

  • Yirug 5:1-10​—Ananiyasa ntani Safira kwa kumbagerere apa va tente asi vana gava yimaliwa nayinye eyi va randesere epya lyawo

Ngapi omu Jehova a lizuvhu kuhamena ava ava kumbagere vakwawo?

Epis 15:1-3; Yis 6:16-19; 16:28; Koros 3:9

Tara hena Yis 11:13; 1Tim 3:11

 • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera

  • 2Sam 16:1-4; 19:24-30​—Siba kwa tente yipempa kuhamena mugara gomulimburukwi Mefiboseti

  • Ehor 12:9, 10​—Muzonaguli ndi Munayimpempa, kurundira vakareli vaKarunga nkenye apa