Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

Epata

Epata

Jehova yige ga tulisa po epata

Vakurona

Tara “Vakurona

Vaguhya

Tara “Vaguhya

Vazinya

Tara “Vazinya

Vagara, vakadi

Tara “Nonkwara

Vanona wovagara ntani wovakadi

Yitumbukira musinke va kara nayo vanona mepata?

Lev 19:3; Yis 1:8; 6:20; Efe 6:1

Tara hena Yis 4:1

Morwasinke vanona nava limburukwira vakondi vawo?

Efe 6:1-3; Koros 3:20

 • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

  • Epis 78:1-8​—Vaisraeli kwa tanterere vana vawo eyi va rugene vazinyakurwawo yipo vana vawo va huguvare mwaKarunga ntani nokudira kukara varwanesi

  • Ruk 2:51, 52​—Nampili ngomu Jesus ga sikilire mo, age nga limburukwa vakondi vendi wokudira kusikilira mo moudinkantu wendi naunye

Morwasinke vanona nayi va digopera pamwe kulimburukwa vakondi?

Ngapi omu Jehova a tara vanona ava ava dili kulimburukwa vakondi vawo?

 • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

  • Deut 21:18-21​—Kuliza noVeta zaMosesa, nsene munona a kara ndino ntani nokudira kulimburukwa vakondi vendi, age va hepere kumudipaga

  • 2Vah 2:23, 24​—Apa mbunga zovamatigona za zorere muporofete Elisa, mukareli gwaKarunga, kwa va dipagere mahumbu gavali

Ngapi omu vakurona nava tara situmbukira esi va kara naso sokurera vanona?

Epis 127:3; 128:3

 • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

  • Lev 26:9​—Apa Vaisraeli ngava reta vanona, awo kwa yi tere asi etungiko lyokutunda kwaJehova

  • Joba 42:12, 13​—Jehova kwa tungikire Joba pokumupa vanona murongo morwa yeeyi ga limburukwire

Ngapi omu ana hara Jehova nava litekura vantu namumbyendi ndi namukurwendi?

Epis 34:14; Yis 15:23; 19:11

 • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

  • Ge 27:41; 33:1-11​—Jakopo kwa fumadekere mukurwendi Esau noku tulisa po mbili, ano mukurwendi ga yi tambwire

Situmbukira musinke va kara naso vanona kovakondi vawo nokovazinyakurwawo?

Yis 23:22; 1Tim 5:4

 • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

  • Ge 11:31, 32​—Apa va tundire moUru, Abirahamu kwa pitwire oguhwe Tera ntani kwava pakerere mbili dogoro konomfa dawo

  • Mat 15:3-6​—Jesus kwa ruganesere Veta zaMosesa mokulikida asi vanona va hepa kuvatera vakondi noyihepwa yawo

Womukwarero

Tara “Womukwarero

Vazinyakuru

Tara “Vazinyakuru