Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

Nombangi daJehova

Horowora eraka Rukwangali

 SIRONGWA 12

Ngapi atu rugana yirugana yetu yokuzuvhisa?

Ngapi atu rugana yirugana yetu yokuzuvhisa?

Sipanye

Belarus

Hong Kong

Peru

Jesus kwa tente asi: “Mbudi zoNgwa ezi zoUntungi waKarunga tanko ngava zi divisa mwa za uzuni mudima, zi kare umbangi wonomuhoko nadinye, ntani nye ngaku kwama uhura.” (Mateusa 24:14) Ngapi natu vhura kuzuvhisira uzuni mudima? Pokuhonena eyi nga rugana Jesus apa ga kere pevhu.—Rukasa 8:1.

Ose kuzira vantu momambo gawo. Jesus kwa rongere varongwa vendi va zuvhise mbudi zongwa momambo. (Mateusa 10:11-13; Yirugana 5:42; 20:20) Awo kwa va pere mavango oku nava zuvhisira. (Mateusa 10:5, 6; 2 Vakolinte 10:13) Mokulifana nanaina, nkenye mbungakriste kwa zi pa evango oku nazi zuvhisira. Eyi kuturerupikira tu sikise mo mpangera zaJesus asi “atu udisire vantu, tu gave umbangi.”—Yirugana 10:42.

Ose kuzuvhisira nkenye oku ava kara vantu. Jesus nga zuvhisire hena komavango gokulisiga-siga, ngwendi konontere defuta ndi kondjombo. (Marukusa 4:1; Johanesa 4:5-15) Nose kuuyunga novantu kuhamena Bibeli ngwendi moyitarata, koyitora ndi kotelefona. Nsene tuna gwana mpito ose kuzuvhisira hena vamusinda vetu, varugani vakwetetu nava atu dimbi nawo sure ntani vanekoro vetu. Yirugana nayinye oyo kwa pa mpito mamiliyona govantu mouzuni mudima va zuvhe ‘mbudi zongwa zeparuro.’—Episarome 96:2.

Yilye ono hara kutantera ko mbudi zongwa zoUhompa waKarunga? Tantera ko ngesi vakweni.

  • ‘Mbudi zongwa’ musinke twa hepa kuzuvhisa?

  • Ngapi Nombangi daJehova dina kuhonena Jesus moyirugana yokuzuvhisa?