Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

OMU NO TENGWIRA KO

SIRONGWA 9

Litura moukaro womuntu

Litura moukaro womuntu

Mpango: “Hafeseni ko ava vana hafa, liliseni ko ava vana kulira.”—Rom. 12:15.

Eyi ga rugene Jesus

1. Tarera VIDIYO, ndi resa Marukusa 6:30-34. Makura konakona mapuro gana kukwama ko:

  1.    Morwasinke Jesus novapositoli vendi va harerere kukara ‘velike kevega lya hana vantu’?

  2.   Yisinke ya tumangedere Jesus a ronge mbunga?

Yisinke natu lirongera ko kwaJesus?

2. Twa hara kutantera vantu mbudi zongwa nye hena tuna hara kuvavatera.

Honena Jesus

3. Purakena nawa. Pa muntu siruwo a pwagese malizuvho gendi. Nsene kuna kupwagesa malizuvho gendi noyinka yendi kapisi o mu kwate meraka ndi o mu hagekese. Nsene o mu purakena nawa, ove ngoso kuna kuyilikida asi kumufira sinka.

4. Mu gazadara ko. Ngomu muna kuzogera, lipura asi:

  1.    ‘Morwasinke ga hepera kudiva usili?’

  2.   ‘Ngapi omu kulironga Bibeli nayi kundama eparu lyendi nomeho zendi?’

5. Zogera yininke eyi nayi vhura kumuvatera. Poopo muna kuzogera nage, mu likida omu kulironga Bibeli naku mu vatera meparu ntani mu vatera a gwane malimbururo komapuro gendi.