Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

SIRONGWA 34

Ngapi natu likida Jehova asi twa mu hara?

Ngapi natu likida Jehova asi twa mu hara?

Kutunda apa wa tameka kulironga Bibeli, ove ngesi kuna kulizuvha asi wa hara Karunga ndi? Ono hara kutwikira kunkondopeka ukaume woge nage ndi? Nsene yimo, Jehova nga ku hara nokukupakera mbili nsene a mona eharo lyoge kwendi kuna kukura. Ngapi no yi likida asi wa mu hara?

1. Ngapi natu likida asi twa hara Jehova?

Ose kulikida asi twa hara Jehova pokumulimburukwa. (Resa 1 Johanesa 5:3.) Age kapi a tu sininike tu mu limburukwe. Nye age kutupa mpito natuvenye yipo tu mu limburukwe ndi hawe. Morwasinke? Morwa Jehova ana hara tu mu ‘limburukwe nonomutjima nadinye.’ (Varoma 6:​17) Eyi kutanta asi age ana hara omu limburukwe morwa wa mu hara, nye kapisi komusininiko. Ruha 3 ntani 4 kwa ru wapaika ru ku vatere o likide eharo lyoge kwaJehova pokurugana eyi ayi mu hafesa nokunyenga eyi ga nyenga.

2. Morwasinke ayi digopere mokulikida eharo lyetu kwaJehova?

“Muhungami kwa kara nomaudigu gomanzi.” (Episarome 34:​19) Natuvenye kukondja morwa kapi twa sikilira mo. Ntani kuvhura tu ligwanekere noudigu woyikwaeparu nomaudigu gapeke ntani kuvhura va tu tekure momudona. Apa atu ligwanekere nomaudigu, ayo kuvhura yi tu digopere kulimburukwa Jehova. Moukaro owo, nampo kuvhura yi tu karere ureru kurugana yoyidona. Nye nsene o limburukwa Jehova, ove ngo likida asi wa mu hara kupitakana nkenye eyi. Nsene omu likida asi wa mu hara, nage nga twikira kukuhara ntani kapi nga ku siga.​—Resa Episarome 4:3.

LIRONGA KO YOYINZI

Lironga eyi a hafere Jehova apa omu limburukwa ntani neyi nayi kuvatera o twikire kumulimburukwa.

3. Nompata edi da kukundama

Kuliza nobuke zaJoba, Satana kwa rundilire Joba ntani novantu navenye ava vana hara kukarera Jehova. Resa Joba 1:​1, 6–2:​10, makura zogereni mapuro aga:

 • Kuliza neyi ga uyungire Satana, morwasinke Joba nga limburukwire Jehova?​—Tara Joba 1:9-11.

 • Yisinke ga rundira Satana vantu navenye kukwatera mo nove?​—Tara Joba 2:4.

Resa Joba 27:5b, makura zogereni epuro eli:

 • Ngapi Joba ga likidire asi ga hara Jehova?

Joba kwa likidire asi ga hara Jehova apa ga twikilire kumulimburukwa

Ose kulikida asi twa hara Jehova apa atu twikire kumulimburukwa

4. Hafesa mutjima gwaJehova

Resa Yisewe 27:​11, makura zogereni mapuro aga:

 • Ngapi a lizuvhu Jehova apa o tura po matokoro gomawa nokumulimburukwa? Morwasinke a lizuvhire ngoso?

5. Kuvhura o limburukwe Jehova

Eharo lyetu kwaJehova kututumangeda tu tantere ko wopeke kumuhamena. Ntani alyo kutuvatera tu mu limburukwe nampili poyiruwo youdigu. Likida VIDIYO, makura zogereni mapuro aga naga kwama ko.

 • Ayo kukudigopera kutantera ko wopeke kuhamena Jehova ndi?

 • Kuliza novidiyo, yisinke ya vaterere Grayson a hageke kukara nowoma?

Ayo ureru kulimburukwa Jehova nsene tu hara eyi ga hara nokunyenga eyi ga nyenga. Resa Episarome 97:​10, makura zogereni mapuro aga:

 • Kuliza neyi ono lirongo, yininke musinke yimwe eyi ga hara Jehova? Yininke musinke yimwe eyi ga nyenga?

 • Yisinke nayi kuvatera o hare yininke yoyiwa nokunyenga yoyidona?

6. Ose kugwanena mo uwa apa atu limburukwa Jehova

Ayo mulyo kulimburukwa Jehova. Resa Jesaya 48:​17, 18, makura zogereni mapuro aga:

 • Ngapi ono kugazara, kuvhura tu yi huguvare asi Jehova ga diva yoyiwa po kwetu ndi? Morwasinke?

 • Mauwa musinke wa gwanena mo apa wa lironga Bibeli ntani naJehova Karunga gosili?

VAMWE KUTANTA ASI: “Karunga kapi a pakere mbili eyi ani rugana.”

 • Etjangwa musinke no ruganesa eli ali likida asi eyi atu rugana kuvhura kuhafesa ndi kuguvisa Jehova?

YINKE ONO LIRONGO?

Ose kulikida eharo lyetu kwaJehova pokumulimburukwa nampili poyiruwo youdigu.

Erugururomo

 • Yisinke ono lirongere ko kosihonena saJoba?

 • Ngapi no likida eharo lyoge kwaJehova?

 • Yisinke nayi ku vatera o twikire kulimburukwa Jehova?

Heteka eyi

MAUZERA GAMWE

Lironga omu no limburukwa Jehova nokukwatesa ko mbungakriste.

“Mufenkenda tomu ruganene paufenkenda” (16:49)

Lironga yoyinzi kuhamena omu Satana ga rundira vantu.

“Joba kwa twikilire kulimburukwa” (The Bible​—What Is Its Message? ruha 6)

Tara omu vanona nawo nava likida eharo lyawo kwaJehova.

Hafesa Jehova (8:​16)

Ngapi mudinkantu ogu vana kukondjesa vakwawo na twikira kulimburukwa Jehova?

Nyokera po makondjeso govakaume! (3:​59)