Hafera eparu narunye!—Etwaromo lyoyirongwa yoBibeli

Mbapira ezi kuna kara etwaromo lyelirongo lyoge lyoBibeli ngoruha rwelikwamo lyetu lyerongo lyoBibeli lyomawoko-woko.

Kuvhura o hafere hena

MAPURO

Yisinke elirongo lyoBibeli?

Kuvhura o lironge Bibeli noNombangi daJehova mawoko-woko ntani kuvhura o ruganese Bibeli za nyamoge. Kuvhura o zigide ko epata lyoge ndi vakaume woge va ya kare pelirongo lyoge lyoBibeli.