“Omu Kare meharo lyaKarunga”

Buke ezi ngazi ku vatera o twikire kuruganesa nompango doBibeli meparu lyoge ntani nokukara meharo lyaKarunga.

Mbilive zokutunda koMbungagendesi

Mbungagendesi zoNombangi daJehova kukorangeda navenye ava va hara Jehova va kwame sihonena saJesus, ogu ga kara meharo lyoGuhwe.

EGAUNUNO 1

“Eharo lyetu lyokuhara Karunga lyeli asi”

Bibeli kufaturura omu no yi likida asi wa hara Karunga.

EGAUNUNO 2

Ngapi omu no kara nezwi lyewa lyomomutjima?

Kuvhura tu kare nezwi lyewa lyokomutjima nampili ngomu twa dira kuhungama kosipara saKarunga ndi?

EGAUNUNO 3

Hara ava ga hara Karunga

Jehova kuhorowora nawa vakaume vendi, nose twa hepa kurugana yokulifana.

EGAUNUNO 4

Morwasinke natu likidira efumadeko koupangeli?

Matjangwa kwa tumbura maruha gatatu geparu omu ana tu harere Karunga tu likida efumadeko kwava ava pitisire.

EGAUNUNO 5

Omu natu ligusa ko kouzuni

Nonkango daKarunga kwa tumbura nonkedi ntano edi nadi tu vatera tu liguse ko kouzuni.

EGAUNUNO 6

Omu no horowora yilihafeso yoyiwa

Mapuro gatatu aga naga ku vatera o horowore nawa.

CHAPTER 7

Ove kufumadeka eparu ngamoomu a li fumadeke Karunga ndi?

Kufumadeka eparu yinzi ya hamena mo kupitakana tupu kudira kudipaga muntu.

EGAUNUNO 8

Karunga kwa hara vantu wokukuhuka

Bibeli kuvhura kukuvatera o nyokere po nonkareso edi nadi kuninkisa o nyate kosipara saJehova.

EGAUNUNO 9

“Nyokeni ruhonda”

Nkenye mvhura, Vakriste wovanzi kuhondera. Ngapi omu no nyokera po siraha oso?

EGAUNUNO 10

Nonkwara​—⁠Uhwi wokutunda kwaKarunga geharo

Ngapi omu no vhura kuliwapaikira nonkwara? Nsene wa kwara nare, yisinke nayi vhura kuvatera nonkwara doge di karerere?

EGAUNUNO 11

“Nonkwara ava di fumadeke”

Kuteda ko komapuro ntazimwe kuvatera o wapukurure nonkwara doge.

EGAUNUNO 12

Omu uyunge nonkango “donongwa dokuwapeka”

Nonkango doge kukoresa ndi kukorangeda wopeke? Lironga kuruganesa nawa sigava sombuuyungiso nga yi harera Jehova.

EGAUNUNO 13

Yipito eyi ayi dili kuhafesa Karunga

Mazuva gepwizumuko noyipito yimwe eyi ayi moneka ngwendi kufumadekesa ko Karunga ayo kumuswaukisa.

EGAUNUNO 14

Hungika mwanayinye

Mokututompoka mokuhungika omu atu ruganene kumwe novakwetu, pomuhowo twa hepa kulironga kuhungika mwanyamwetu.

EGAUNUNO 15

Bodjana eyi wa ruganena

Malimbururo gomapuro aga gatano ngaga ku vatera o tokore nsene kuvhura o tambure sirugana oso ndi hawe.

EGAUNUNO 16

Nyokereni Muzonaguli nomakoto gendi goumbudi

Ose twa diva makoto gaSatana, nye simpe kuganyokera po. Morwasinke?

EGAUNUNO 17

“Litungireni ketateko lyepuro lyeni lyokupongokerera”

Maruha gatatu aga naga ku vatera o ninke epuro lyoge linkondopare yipo o kare meharo lyaKarunga.

MAGWEDEREROKO

Omu natu tekura muntu ogu va gusa mo mombunga

Ayo hepero sili mokunyokera po nkenye elikwatakano nogu va gusa mo mombunga ndi?

MAGWEDEREROKO

Morwasinke ntani siruwoke nava dwara yikayiwa?

Bibeli kwa tumbura maruha gatatu aga naga ku vatera o gwane elimbururo.

MAGWEDEREROKO

Kudjamena erembe nokuhorowora ntani nokutambura yirugana yokupinganena po ukwayita

Mavyukiso musinke gomoBibeli naga ku vatera o kare nezwi lyewa lyokomutjima moyuma eyi?

MAGWEDEREROKO

Turuhagona tohonde nonongendeseso detauro

Kuzwida sikarata zohonde komeho zosiruwo, ngayi ku vatera apa ngo ligwanekera noudigu wouhaku.

MAGWEDEREROKO

Funda nkareso zokulidanesa koyilyo yonomuga

Ngapi no nyokere po nkareso ozo zokunyata?

MAGWEDEREROKO

Mutaro goBibeli kuhamena elizumbo neligaunuko

Kuliza noBibeli, siruwoke muntu ogu va zumba na manguruka mokukwara hena?

MAGWEDEREROKO

Kukohonona po nompata mongesefa

Kuvhura Mukriste a tware mupuli mukwawo kohofa ndi?