Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

Nombangi daJehova

Horowora eraka Rukwangali

Esimwititi 18: Jakopo ta zi koHarani

Esimwititi 18: Jakopo ta zi koHarani

ONO diva asi wolye ava vagara ana kuuyunga nawo Jakopo? Konyima zokugenda mazuva gomanzi, Jakopo kwa va gwene pondjombo. Awo kwa kungire nonzwi dawo. Jakopo ta va pura asi: ‘One vakupi?’

Awo tava tanta asi: ‘WokoHarani.’

Jakopo ta pura asi: ‘Rabani mwa mu diva ndi?’

Awo tava limburura asi: ‘Nhi. Namwene munwendi gomukadona Rakera gogo ana kuwiza nononzwi dendi.’ To mono Rakera ana kutundilira koure kwi?

Jakopo ta gwanekere naRakera

Jakopo apa ga mwene Rakera nononzwi dahekurwendi Rabani, ta zi nokukasindumuna ko emanya kondjombo yipo nonzwi di nwe. Jakopo makura ta ncumita Rakera nokumutantera asi yigelye. Rakera kwa hefe unene, makura ta zi kembo nokukatantera oguhwe Rabani.

Rabani kwa hefe unene kweyi Jakopo ga tungire nage. Ano Jakopo apa ga pulire a kware Rakera, Rabani kwa hefe. Nampilingoso, age kwa pulire Jakopo a rugane mepya lyendi nomvhura ntambali morwa Rakera. Jakopo kwa yi rugene eyi morwa age kwa here Rakera unene. Nye apa sa sikire mo siruwo sononkwara, wa diva asi yinke ya horokere?

Rabani kwa pere Jakopo munwendi gomukurona Reya mevango lyaRakera. Jakopo apa ga pulire a ruganene Rabani nomvhura ntambali hena, Rabani makura ta mu pe Rakera nage a kare mukadendi. Mosiruwo sina Karunga nga pulisire vagara va kare novakadi wokupitakana pwagumwe. Nye ngesi, ngomu za yi likida Bibeli, mugara ga kona kukara nomukadi gumwe tupu.

Genesis 29:1-30.Mapuro

 • Yilye ogo mukadona mefano, ntani yinke ga mu ruganenene Jakopo?
 • Yinke ga here kurugana Jakopo mokukakwara Rakera?
 • Yinke ga rugene Rabani apa sa sikire mo siruwo saJakopo mokukwara Rakera?
 • Yinke ga pulire Jakopo mokurugana a gwane Rakera ngamukadendi?

Mapuro gokugwederera ko

 • Resa Genesis 29:1-30

  Nampili apa Rabani ga mu kumbagerere, ngapi omu ga likidire Jakopo uwa wendi, ntani yinke natu vhura kulirongera ko kweyi?

  Sihonena saJakopo, ngapi omu asi likida malisigo pokatji keharo lyousili ntani neharo lyoyimpempa?

  Vakadi musinke vane va ya kere ruha rwepata rwaJakopo, ntani konyima va ya mu retere vana?