Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

Nombangi daJehova

Horowora eraka Rukwangali

Ruha 2: Ruhanzo dogoro kezoworo moEgipite

Ruha 2: Ruhanzo dogoro kezoworo moEgipite

Vantu ntantatu tupu va parukire Ruhanzo, nye konyima zosiruwo awo kwa vhukire tava ka sika komayovi gomanzi. Konyima zoRuhanzo nomvhura 352 da pitire po yipo va hampurukire Abirahamu. Tatu lirongo omu Karunga ga sikisire mo etumbwidiro lyendi mokupa Abirahamu munona gomugara gedina Isaka. Ano povana vaIsaka wovagara vavali, Jakopo yige ga horowere Karunga.

Jakopo kwa kere nepata lyenene lyovana wovagara 12 ntani navamwe wovakadi. Vana vaJakopo wovagara 10 kwa nyengere mumbyawo Josefa yiyo va mu randesere moupika moEgipite. Konyima Josefa kwa ya kere mupangeli gwaEgipite gomulyo. Apa lya wizire erumbu lyedigu, Josefa kwa hetekere vakuru vendi a tare nsene va rundurura nomutjima dawo. Mouhura, epata lyaJakopo nalinye, Vaisraeli, kwa dirukilire koEgipite. Eyi kwa horokere nomvhura 290 konyima zehampuruko lyaAbirahamu.

Ure wonomvhura 215 edi da kweme ko, Vaisraeli kwa tungire moEgipite. Konyima apa ga fire Josefa, tava kara vapika moEgipite. Mokupita siruwo yipo va hampurukire Mosesa, ano Karunga kwa mu ruganesere a zowore Vaisraeli moEgipite. Mwanayinye, Ruha ROUVALI kwa kwatera mo histoli zonomvhura 857.

Epata lyaJakopo kuna kudirukira koEgipite