Zende koyikaramo

Mavyukiso

Dokumente ezi kuna kara mo mauzera gomawa aga nava vhura kuruganesa Nombangi daJehova.

 

OMU NAYI MONEKA