Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

Tu twikireni kukarera Jehova

Tu twikireni kukarera Jehova

Kwateka:

 1. 1. A-pa na zu-vhi-re u-si-li

  Ku-ha-me-na nye Je-ho-va Ka-ru-nga

  Yi-po na ta-me-ka ku-mu-ha-ra.

  Nye u-zu-ni wa ha-ra ku-ze-da nge.

  (PRE-CHORUS)

  A-me na ha-ra

  Ku-ru-ga-na yo-yi-wa.

  (CHORUS)

  Ni pa-me-ke e-pu-ro lya-nge yi-po

  Ni ka-re-re nye Je-ho-va.

  No-nka-ngo de-ndi u-ze-ra wa-nge

  O-u a-u te-me-ne nge.

  Me-pu-ro ni pa-me; Ni twi-ki-re.

 2. 2. Tu di-ki-re-ni nzu-go ze-tu

  Pe-ma-nya e-li lya ka-ra me-vhu.

  U-zu-ni wa ha-ra tu ru-ga-ne

  Yi-ni-nke e-yi ga nye-nga Je-ho-va.

  (PRE-CHORUS)

  U-ho-mpa nga-u

  Ru-ga-na ko yu-ma.

  (CHORUS)

  Tu pa-me-ke e-pu-ro lye-tu yi-po

  Tu ka-re-re nye Je-ho-va.

  No-nka-ngo de-ndi u-ze-ra we-tu

  O-u a-u tu te-me-ne.

  Me-pu-ro tu pa-me; Tu twi-ki-re.

  (CHORUS)

  Tu pa-me-ke e-pu-ro lye-tu yi-po

  Tu ka-re-re nye Je-ho-va.

  No-nka-ngo de-ndi u-ze-ra we-tu

  O-u a-u tu te-me-ne.

  Me-pu-ro tu pa-me; Tu twi-ki-re.

  Tu twi-ki-re.

  Tu twi-ki-re.