Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

RUSUMO 79

Va ronga va pame

Va ronga va pame

(Mateusa 28:19, 20)

 1. 1. Ru-ha-fo (ru-ha-fo) po-ku-ro-nga va-ntu

  No-nka-ngo (No-nka-ngo) da-Ka-ru-nga.

  Va-ro-ngwa (va-ro-ngwa) a-va va li-ga-va

  Ne-kwa-fo (ne-kwa-fo) lya-Je-ho-va.

  (CHORUS)

  Ho-mpa Ta-te tu-na ha-ra

  O po-pe-re va-ntu a-va.

  Va ta-mbu-ra a-wo wo-ge, no-nzwi do-ge,

  Va ku-nga yi-po va pa-me (pa-me).

 2. 2. A-wo kwa (a-wo kwa) pi-ta mo-u-di-gu,

  O-se twa (o-se twa) va va-te-ra.

  E-ha-ro (e-ha-ro) twa va li-ki-di-re,

  Me-pu-ro (me-pu-ro) va-na pa-ma.

  (CHORUS)

  Ho-mpa Ta-te tu-na ha-ra

  O po-pe-re va-ntu a-va.

  Va ta-mbu-ra a-wo wo-ge, no-nzwi do-ge,

  Va ku-nga yi-po va pa-me (pa-me).

 3. 3. Va ha-re (va ha-re) Je-ho-va na-Je-sus

  Yi-po nye (yi-po nye) va va kwa-me.

  Va pa-me (va pa-me) do-go-ro u-hu-ra,

  Va gwa-ne (va gwa-ne) mfe-to zo-ngwa.

  (CHORUS)

  Ho-mpa Ta-te tu-na ha-ra

  O po-pe-re va-ntu a-va.

  Va ta-mbu-ra a-wo wo-ge, no-nzwi do-ge,

  Va ku-nga yi-po va pa-me (pa-me).