Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

RUSUMO 95

Uzera kuna kutema

Uzera kuna kutema

(Yisewe 4:18)

 1. 1. Va-po-ro-fe-te va he-re ku-di-va

  Ku-ha-me-na Ho-mpa Kri-stu-sa.

  Va pu-mbi-re a-si e-pa-ru nga-tu

  Li gwa-na ku-pi-ti-ra mwe-ndi.

  Nge-si si-ru-wo se-ndi sa si-ka mo,

  Je-sus ku-na ku-pa-nge-ra.

  Ru-ha-fo ku-di-va yi-ni-nke e-yi,

  Va-e-nge-li na-wo ku-ha-fa!

  (CHORUS)

  Nzi-ra ze-tu ku-na ku-te-ma,

  Ta-tu ge-ndi mo-u-ze-ra.

  Ta-re-ni e-yi ga ho-ro-ra

  Ka-ru-nga gwe-tu Je-ho-va.

 2. 2. Je-sus ga tu pa mu-ka-re-li gwe-ndi

  Go-ku-tu-pa no-ndya do-no-ngwa.

  U-ze-ra ku-te-ma mwa za si-ru-wo,

  A-zo yo-si-li mbu-di zo-ngwa.

  Nzi-ra ze-tu kwa ku-te-ma u-ne-ne,

  Kwa ku-ge-nda mo-u-ze-ra.

  Mpa-ndu ko-Ntu-ndi-li-ro zo-u-si-li

  Je-ho-va Ka-ru-nga go-mu-wa.

  (CHORUS)

  Nzi-ra ze-tu ku-na ku-te-ma,

  Ta-tu ge-ndi mo-u-ze-ra.

  Ta-re-ni e-yi ga ho-ro-ra

  Ka-ru-nga gwe-tu Je-ho-va.