Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

RUSUMO 92

Evango lyokufumadekera edina lyoge

Evango lyokufumadekera edina lyoge

(1 Histoli 29:16)

 1. 1. E-tu-ngo e-li twa li tu-nga

  Lyo-ku-ku-fu-ma-de-ke-ra!

  Twa ha-ra ku-li-ga-va ko-ge,

  Nga-li ku re-te-re mfu-mwa (Ho-mpa).

  Nke-nye e-yi twa ka-ra na-yo

  U-hwi wo-ku-tu-nda ko-ge,

  No-nko-ndo no-yi-we-ka ye-tu

  Ta-tu yi te-ngwi-da ko-ge.

  (CHORUS)

  E-tu-ngo nye e-li lye-wa

  Ta-tu li ga-va ko-ge.

  E-tu-ngo nye e-li lye-wa

  Je-ho-va Ta-te lyo-ge.

 2. 2. Nzu-go e-zi nga-no zi zu-re

  Va-ntu a-va va ku-ha-ra.

  Ngo-mu a-wo va-na ku-vhu-ka

  Yi-mo Ho-mpa ngo fu-ma-na (Ta-te).

  Nzu-go zo-u-ka-re-li wo-ge

  Nga-tu zi pa-ke-ra mbi-li.

  Nga-no li ka-re nke-nye a-pa

  E-va-ngo lyo-u-ku-hu-ki.

  (CHORUS)

  E-tu-ngo nye e-li lye-wa

  Ta-tu li ga-va ko-ge.

  E-tu-ngo nye e-li lye-wa

  Je-ho-va Ta-te lyo-ge.

(Tara hena 1 Vah. 8:18, 27; 1 Hist. 29:11-14; Yirug. 20:24.)