Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

RUSUMO 88

Ninka nge ni dive nonzira doge

Ninka nge ni dive nonzira doge

(Episarome 25:4)

 1. 1. Tu-na po-ngo nai-na Je-ho-va Ta-te

  Mo-rwa twa ha-ra o tu ro-nge.

  No-nka-ngo do-ge ku-ga-va u-ze-ra,

  Nta-ni ku-gwa-na mo u-no-ngo (Ta-te).

  (CHORUS)

  Nzi-ra zo-ge zi ro-nga nge Ta-te,

  Va-te-ra nge ni ku pu-ra-ke-ne (nke-ny’a-pa).

  Ge-nde-sa nge mo-nzi-ra zo-ngwa po,

  Yi-po ni ha-fe-re ve-ta zo-ge.

 2. 2. U-no-ngo wo-ge u-ne-ne Je-ho-va,

  A-wo ku-tu-pwi-zu-mu-ki-sa.

  No-nka-ngo do-ge a-do da-na-ru-nye

  A-do he-na ku-te-tu-ki-sa (si-li).

  (CHORUS)

  Nzi-ra zo-ge zi ro-nga nge Ta-te,

  Va-te-ra nge ni ku pu-ra-ke-ne (nke-ny’a-pa).

  Ge-nde-sa nge mo-nzi-ra zo-ngwa po,

  Yi-po ni ha-fe-re ve-ta zo-ge.

(Tara hena Ex. 33:13; Epis. 1:2; 119:27, 35, 73, 105.)