Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

RUSUMO 78

‘Ronga Nonkango daKarunga’

‘Ronga Nonkango daKarunga’

(Yirugana 18:11)

 1. 1. Nse-ne ta-tu ro-ngo va-ntu,

  No-nka-ngo da-Ho-mpa.

  O-se nga-tu gwa-na u-wa

  Nta-ni nga-tu ha-fa.

  Ta-tu kwa-ma Je-sus o-gu

  Nga ro-ngo ne-ha-ro.

  Tu va-te-re-ni va-ntu yi-po

  Va di-ve Je-ho-va.

 2. 2. Ngo-va-ro-ngi wo-Bi-be-li

  A-tu ru-ga-ne-ne

  U-wa va-ntu a-tu gwa-na

  No-ku-va-va-te-ra.

  Ngo-mu tu-na ku-zu-vhi-sa

  Twa he-pa ku-re-sa

  No-ku-ko-na-ko-na Bi-be-li

  Tu ka-re ne-di-wo.

 3. 3. Ho-mpa ku-tu-kwa-fa yi-po

  Tu di-ve ku-ro-nga.

  Nse-ne tu pu-ra e-kwa-fo

  A-ge nga tu zu-vha.

  Nse-ne tu ha-ra No-nka-ngo

  Da-Ka-ru-nga gwe-tu

  No-va-ntu a-tu ro-ngo na-wo

  Nga-va tu ho-ne-na.

(Tara hena Epis. 119:97; 2 Tim. 4:2; Tit. 2:7; 1 Joh. 5:14.)