Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

RUSUMO 50

Ekanderero lyange lyeligawo

Ekanderero lyange lyeligawo

(Mateusa 22:37)

 1. 1. Ni-nka mu-tji-ma gwa-nge (Ho-mpa)

  Gu ha-re u-wa wo-ge.

  Ni-nka nye e-zwi lya-nge (a-si)

  Nga-li ku ha-mbe-re-re.

 2. 2. Ni-nka ma-wo-ko ga-nge (Ho-mpa)

  Ga si-ki-se mo Ve-ta.

  Ni-nka ni ga-ve ko-ge (Ho-mpa)

  E-yi na ka-ra na-yo.

 3. 3. Ni-nka nge ni li-ga-ve (Ta-te)

  Je-ho-va Ho-mpa gwa-nge.

  Ni-nka nge ni ku ha-re (Ho-mpa)

  Nge-si nta-ni na-ru-nye.

(Tara hena Epis. 40:8; Joh. 8:29; 2 Kol. 10:5.)