Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

RUSUMO 33

Twika Jehova udigu woge

Twika Jehova udigu woge

(Episarome 55)

 1. 1. Zu-vha nye e-ka-nde-re-ro,

  Lya-nge Ta-te Je-ho-va.

  Pu-ra-ke-na nku-go za-nge

  Yi-po ni di-re wo-ma.

  (CHORUS)

  Mu twi-ka u-di-gu wo-ge,

  Je-ho-va nga ku kwa-fa.

  Ka-pi nga ku si-gi-li-ra,

  A-ge nga ku va-te-ra.

 2. 2. Nga-no ma-va-va na pe-ke

  Ni tu-ke ni ze u-re,

  Nga-no ni gwa-ne u-va-ndo

  Mo-rwa no-nko-re da-nge.

  (CHORUS)

  Mu twi-ka u-di-gu wo-ge,

  Je-ho-va nga ku kwa-fa.

  Ka-pi nga ku si-gi-li-ra,

  A-ge nga ku va-te-ra.

 3. 3. E-he-nga-gwi-do lya-Ho-mpa

  Ku-tu-re-te-ra mbi-li.

  Mu-ne-ha-ro Mu-fe-nke-nda

  A-ge ku-tu-ga-me-na.

  (CHORUS)

  Mu twi-ka u-di-gu wo-ge,

  Je-ho-va nga ku kwa-fa.

  Ka-pi nga ku si-gi-li-ra,

  A-ge nga ku va-te-ra.

(Tara hena Epis. 22:5; 31:1-24.)