Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

RUSUMO 30

Guhyetu naKarunga naKaume gwange

Guhyetu naKarunga naKaume gwange

(Vahebeli 6:10)

 1. 1. E-pa-ru ku-di-go-pa (u-ne-ne),

  Ku-vhu-ra ku-re-ta e-gu-wo,

  Ka-pi nga-ni ta-nta ’si:

  “A-me kwa-to mu-lyo.”

  (CHORUS)

  Yee-yi e-ha-ro lya-nge,

  Ka-ru-nga nga li di-wo-ro-ka.

  A-ge po-pe-pi na-me,

  Ka-pi nga-ni tji-ra yu-ma.

  A-ge he-na Mu-ga-vi

  no-Mu-po-pe-li na-Gu-hye-tu.

  A-ge si-li ga ha-ra nge,

  Kau-me gwa-nge.

 2. 2. A-me ni-na ku-ru-pa (u-ne-ne),

  Ma-u-di-gu nye ga-na vhu-ka.

  Si-mpe na hu-gu-va-ra

  Mo-ge Ho-mpa gwa-nge.

  (CHORUS)

  Yee-yi e-ha-ro lya-nge,

  Ka-ru-nga nga li di-wo-ro-ka.

  A-ge po-pe-pi na-me,

  Ka-pi nga-ni tji-ra yu-ma.

  A-ge he-na Mu-ga-vi

  no-Mu-po-pe-li na-Gu-hye-tu.

  A-ge si-li ga ha-ra nge,

  Kau-me gwa-nge.

(Tara hena Epis. 71:17, 18.)