Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

RUSUMO 25

Muhoko gwaKarunga

Muhoko gwaKarunga

(1 Peturusa 2:9)

 1. 1. A-go mu-ho-ko go-ge,

  Nyo-ve wa va gwa-ve-ka.

  Pe-vhu wa va zo-wo-ra,

  O-ve kwa va ha-ra.

  (CHORUS)

  Mu-ho-ko gwa-mo-ge,

  Gwe-di-na lyo-ge Ta-te.

  U-zu-ni mu-di-ma

  Ta-va ta-nta yi-te-tu (ya-lye?) yo-ge.

 2. 2. A-wo No-mba-ngi do-ge,

  Mbu-nga zo-ku-po-ngo-ka.

  Mo-mu-nde-ma va tu-nda,

  U-ze-ra va ha-ra.

  (CHORUS)

  Mu-ho-ko gwa-mo-ge,

  Gwe-di-na lyo-ge Ta-te.

  U-zu-ni mu-di-ma

  Ta-va ta-nta yi-te-tu (ya-lye?) yo-ge.

 3. 3. Kwa va pa ve-ta zo-ge,

  A-wo ku-zi-ru-ga-na.

  Ku-na ku-po-nga-i-ka

  E-mu-ku-ru-mbu-nga.

  (CHORUS)

  Mu-ho-ko gwa-mo-ge,

  Gwe-di-na lyo-ge Ta-te.

  U-zu-ni mu-di-ma

  Ta-va ta-nta yi-te-tu (ya-lye?) yo-ge.

(Tara hena Jes. 43:20b, 21; Mara. 3:17; Koros. 1:13.)