Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

RUSUMO 20

Wa tu pa Munoge

Wa tu pa Munoge

(1 Johanesa 4:9)

 1. 1. Gu-hye-tu Je-ho-va,

  Va-na-nzo twa ke-re.

  Va-ntu twa pi-li-re

  E-hu-gu-va-ro.

  Nye wa tu zo-wo-ra

  Ko-no-nzo no-no-mfa.

  Ta-tu ku pa-ndu-ra

  Ko-si-zo-we-se-so.

  (CHORUS)

  Mpa-ndu si-li Ta-te,

  Wa tu pa Mu-no-ge.

  Ta-tu ku ha-mbe-re-re,

  Wa tu-mi-ne Mbe-li zo-ge.

 2. 2. Ka-ru-nga go-nke-nda,

  Ka-ru-nga go-mbi-li,

  Ta-te twa ku ha-ra

  Ne-di-na lyo-ge.

  Mo-rwe-ha-ro lyo-ge,

  Wa tu pa Mu-no-ge.

  Ga tu fi-li-li-re,

  Yi-po tu pa-ru-ke.

  (CHORUS)

  Mpa-ndu si-li Ta-te,

  Wa tu pa Mu-no-ge.

  Ta-tu ku ha-mbe-re-re,

  Wa tu-mi-ne Mbe-li zo-ge.

  (EHULISO)

  Gu-hye-tu Je-ho-va, ta-tu ku pa-ndu-ra

  Ke-ha-ro nye lyo-ge, wa tu pa Mbe-li zo-ge.

(Tara hena Joh. 3:16; 15:13.)