Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

RUSUMO 18

Rupandu kosizoweseso

Rupandu kosizoweseso

(Rukasa 22:20)

 1. 1. Ta-te tu-na ha-ra

  Nye tu ku pa-ndu-re,

  Ke-ha-ro lyo-ge lye-ne-ne

  Wa tu li-ki-da.

  Mbe-li zo-ge wa tu pe-re

  Tu pa-ru-ke,

  A-wo u-hwi wo-u-ne-ne po

  Wa tu pe-re.

  (CHORUS)

  Mbe-li zo-ge ga tu fi-ra.

  Ho-nde ze-ndi ku-pa-ru-ra.

  Mpa-ndu si-li,

  Ko-si-zo-we-se-so sa-Kri-stu-sa.

 2. 2. Kri-stu-sa ga ya tu

  Li-ki-da e-ha-ro.

  Yi-yo ga tu zo-wo-ra

  Ko-no-nzo no-no-mfa.

  Ga fu-ti-re nza-mbo

  Zo-si-zo-we-se-so,

  Yi-po o-se va-ntu nga-tu ka

  Gwa-ne mwe-nyo.

  (CHORUS)

  Mbe-li zo-ge ga tu fi-ra.

  Ho-nde ze-ndi ku-pa-ru-ra.

  Mpa-ndu si-li,

  Ko-si-zo-we-se-so sa-Kri-stu-sa.