Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

RUSUMO 158

‘Kwato ogu na yi rangesa!’

‘Kwato ogu na yi rangesa!’

(Habakuku 2:3)

 1. 1. Ta-te Je-ho-va

  u-nsi-twe wo-ge—

  Kwa wa-pe-ke-sa

  u-zu-ni na-u-nye.

  Mpi-li u-zu-ni

  u zo-na-u-ke

  Ngo ka u ni-nka

  u ka-re wo-u-pe.

  (CHORUS)

  Tu-na di-va a-si

  ntaa-nta-ni nye e-vhu

  Li ka-re Pa-ra-di-sa.

  Ye-tu ko twa he-pa

  tu-pu ku-ndi-ndi-ra.

  Kwa-to nye gu-mwe o-gu

  “’Na yi ra-nge-sa!”

 2. 2. Ta-tu ndi-ndi-re

  no-no-nko-ndo nye

  Si-ru-wo a-pa

  ngo pi-ndu-ra va-fe.

  Na-re wa gu-sa

  ku-di-di-mi-ka

  No-se twa ha-ra

  tu ku ho-ne-ne nye.

  (CHORUS)

  Tu-na di-va a-si

  ntaa-nta-ni nye e-vhu.

  Li ka-re Pa-ra-di-sa.

  Ye-tu ko twa he-pa

  tu-pu ku-ndi-ndi-ra.

  Kwa-to nye gu-mwe o-gu

  “Na yi ra-nge-sa!”

 3. 3. O-se ku-ha-fa

  ku-ru-ga-ne-sa

  Si-ru-wo se-tu

  tu ro-nge va-ntu nye.

  O-ve kwa ha-ra

  va-ntu na-ve-nye

  Nga-va ka gwa-ne

  mwe-nyo gwa-na-ru-nye.

  (CHORUS)

  Tu-na di-va a-si

  ntaa-nta-ni nye e-vhu

  Li ka-re Pa-ra-di-sa.

  Ye-tu ko twa he-pa

  tu-pu ku-ndi-ndi-ra.

  Kwa-to nye gu-mwe o-gu

  “Na yi ra-nge-sa!”

  Ta-tu ndi-ndi-re Ta-te!

(Tara hena Koros. 1:11.)