Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

RUSUMO 145

Etumbwidiro lyaKarunga lyoParadisa

Etumbwidiro lyaKarunga lyoParadisa

(Rukasa 23:43)

 1. 1. Pa-ra-di-sa (zo-ngwa) nga-zi ka-ra po,

  Je-sus a-ge (Ho-mpa) nga pa-nge-ra. (A-no)

  Nga gu-sa po (he-na) no-nzo na-di-nye

  No-ku-ko-ra (nta-ni) he-na no-mfa.

  (CHORUS)

  Pa-ra-di-sa (za-Ka-ru-nga) nga-zi ka-ra (nke-nye a-pa)

  Pe-vhu lye-tu (e-li lye-wa), ngo yi mo-na!

  Je-sus nga ka (Mu-nwa-Ho-mpa) yi ru-ga-na (pa-si-te-tu)

  Mo-no-nko-ndo (do-no-ne-ne) da-Ka-ru-nga (gwe-tu).

 2. 2. Nga pi-ndu-ra (Je-sus) va-fe na-ve-nye,

  Nga-tu ka-ra (ku-mwe) na-wo he-na (pe-vhu).

  Je-sus a- si: ‘(O-ve) Mo-Pa-ra-di-sa

  Ku-mwe na-me (si-li) ngo ka ka-ra.’

  (CHORUS)

  Pa-ra-di-sa (za-Ka-ru-nga) nga-zi ka-ra (nke-nye a-pa)

  Pe-vhu lye-tu (e-li lye-wa), ngo yi mo-na!

  Je-sus nga ka (Mu-nwa-Ho-mpa) yi ru-ga-na (pa-si-te-tu)

  Mo-no-nko-ndo (do-no-ne-ne) da-Ka-ru-nga (gwe-tu).

 3. 3. Pa-ra-di-sa (e-zi) ga tu-mbwi-di-ra

  Ho-mpa Je-sus, (nge-si) Mu-pa-nge-li (gwe-tu).

  Pa-ndu-re-ni (Ho-mpa) Ta-te Je-ho-va,

  Tu ha-fe-ni (he-na), tu di-mbe-ni.

  (CHORUS)

  Pa-ra-di-sa (za-Ka-ru-nga) nga-zi ka-ra (nke-nye a-pa)

  Pe-vhu lye-tu (e-li lye-wa), ngo yi mo-na!

  Je-sus nga ka (Mu-nwa-Ho-mpa) yi ru-ga-na (pa-si-te-tu)

  Mo-no-nko-ndo (do-no-ne-ne) da-Ka-ru-nga (gwe-tu).