Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

RUSUMO 118

‘Gwederera kepuro lyetu’

‘Gwederera kepuro lyetu’

(Rukasa 17:5)

 1. 1. Ka-pi twa si-ki-li-ra mo yi-po nye

  Ma-ga-za-da-ro ge-tu ma-do-na.

  Pwa ka-ra nzo zo-ku-tu-li-di-ngi-ra,

  Tu pi-re nye e-pu-ro mwa-Ho-mpa.

  (CHORUS)

  Gwe-de-re-ra ke-pu-ro lye-tu Ho-mpa,

  Tu va-te-ra no-yi-he-pwa ye-tu.

  Gwe-de-re-ra ke-pu-ro lye-tu Ta-te

  Tu ku ye-re-re-pe-ke Gu-hye-tu.

 2. 2. No-ku-za si Ka-ru-nga ko-mu-tji-ma

  Nse-ne o pi-ra e-pu-ro mwe-ndi.

  Nye e-pu-ro, ngwe-ndi si-li-ka-ndwi-so,

  A-lyo ku-pa e-po-pe-ro si-li.

  (CHORUS)

  Gwe-de-re-ra ke-pu-ro lye-tu Ho-mpa,

  Tu va-te-ra no-yi-he-pwa ye-tu.

  Gwe-de-re-ra ke-pu-ro lye-tu Ta-te

  Tu ku ye-re-re-pe-ke Gu-hye-tu.