Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

RUSUMO 110

“Ehafo lyomwaJehova”

“Ehafo lyomwaJehova”

(Nehemiya 8:10)

 1. 1. Nge-si ku-na ku-pa-nge-ra U-ho-mpa

  Tu zu-vhi-se mbu-di e-zi (zo-ngwa).

  Ka-nku-re-ni no-mu-twe de-ni yee-yi

  E-zo-wo-ro lye-tu pe-pi (pe-pi)!

  (CHORUS)

  Yee-yi e-ha-fo lyo-mwa-Je-ho-va

  Yi-lyo nye no-nko-ndo de-tu. (Ha-fa!)

  Tu ta-nge-ni Je-ho-va no-ru-ha-fo,

  Ha-fa me-hu-gu-va-ro lye-tu. (Ha-fa!)

  Yee-yi e-ha-fo lyo-mwa-Je-ho-va

  Yi-lyo nye no-nko-ndo de-tu. (Ha-fa!)

  Yi-ru-ga-na ya-Ka-ru-nga ku-re-ta

  Ru-ha-fo ro-ru-ne-ne kwe-tu.

 2. 2. Mwa ha tji-ra, Je-ho-va Mu-na-nko-ndo,

  Tu pu-re-ni mwa-Ka-ru-nga (gwe-tu).

  Ka-tu-ke-ni no-ku-di-mba ru-su-mo

  Ro-ru-ha-fo kwa-Je-ho-va (Ho-mpa)!

  (CHORUS)

  Yee-yi e-ha-fo lyo-mwa-Je-ho-va

  Yi-lyo nye no-nko-ndo de-tu. (Ha-fa!)

  Tu ta-nge-ni Je-ho-va no-ru-ha-fo,

  Ha-fa me-hu-gu-va-ro lye-tu. (Ha-fa!)

  Yee-yi e-ha-fo lyo-mwa-Je-ho-va

  Yi-lyo nye no-nko-ndo de-tu. (Ha-fa!)

  Yi-ru-ga-na ya-Ka-ru-nga ku-re-ta

  Ru-ha-fo ro-ru-ne-ne kwe-tu.

(Tara hena 1 Hist. 16:27; Epis. 112:4; Ruk. 21:28; Joh. 8:32.)