Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

Nombangi daJehova

Horowora eraka Rukwangali

 KUPARUKA NGOMUKRISTE

Jesus kwa fira hena vanavazinyetu

Jesus kwa fira hena vanavazinyetu

Jesus kwa zembe eparu lyendi kovantu wokudira kusikilira mo. (Rom 5:8) Yosili, twa hepa kupandura kweyi ga tu hara Jesus pokugava eparu lyendi mwarwetu. Yiyo nye, twa hepera poyiruwo yimwe kudiworoka asi Kristusa kwa fira hena vanavanzinyetu. Ngapi natu likida eharo ngwendi lyaKristusa kovanavazinyetu ava nawo va dira kusikilira mo? Koneka nonkedi ntatu. Zokuhova, kuvhura tu tulise po ukaume novantu ava va tundilira komarudi gapeke. (Rom 15:7; 2Kol 6:12, 13) Zauvali, twa hepa kunyokera po kuuyunga ndi kurugana yininke eyi nayi koresa vakwetu. (Rom 14:13-15) Zautatu, nsene mukwetu ana tu zonene, twa hepa kumugusira po usimbu-simbu. (Ruk 17:3, 4; 23:34) Nsene tu kondja mokuhonena Jesus mononkedi edi, Jehova nga twikira kutungika mbungakriste zi kare nombili nouumwe.

TARERA VIDIYO KARA MUNTU GOMBILI!, MAKURA LIMBURURA MAPURO AGA:

  • Ngapi ga lizuvhire Miki pomuhowo kuhamena mbungakriste?

  • Yisinke ya mu ninkisire a rundurure malizuvho gendi?

  • Ngapi sihonena saJesus sa vaterere Miki a rundurure mutaro gwendi? (Mar 14:38)

  • Ngapi Yisewe 19:11 nazi tu vatera tu tare vanavazinyetu monkedi zouhunga?