Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

KUPARUKA NGOMUKRISTE

Jehova kukara pepi nava vana dompo nomutjima

Jehova kukara pepi nava vana dompo nomutjima

Nkenye gumwe kuguva poyiruwo noyiruwo. Ayo kapi ayi tanta asi nsene tuna guwu ngoso kapi twa kura pampepo. Morwa poyiruwo yimwe nampili Jehova ga yi likidire asi nage kuguva. (Ge 6:​5, 6) Nye ngapi nsene asi ose kuguva unene nkenye apa?

Kanderera kwaJehova a ku vatere. Jehova ana hara kudiva omu tuna kulizuvha. Age ga diva apa atu hafa napa atu guwu. Age ga diva eyi atu gazara nomu atu lizuvhu neyi atu rugana. (Epis 7:9b) Somulyo po unene, Jehova kutupakera mbili ntani age kutuvatera yipo tu lididimikire malizuvho goruguwo ndi uvera wokuguva-guva.—Epis 34:18.

Pakera mbili ukanguki woge wopananduge. Malizuvho gomadona kuvhura kukundama ruhafo rwetu noukareli wetu. Yipo nye twa hepera kutakamesa mutjima gwetu ndi muntu gomonda.—Yis 4:23.

TARERA VIDIYO OMU VANAVAZINYETU VANA KUHAFERA MBILI NAMPILI NOUVERA WOKUGUVA-GUVA MAKURA LIMBURURA MAPURO AGA:

  • Yininke musinke ga rugene Nikki mokumuvatera a lididimikire uvera wokuguva-guva?

  • Morwasinke Nikki ga lizuvhilire asi ga hepa kupapara ekwafo kovandokotora?—Mat 9:12

  • Mononkedi musinke Nikki ga huguvarere mwaJehova?